Page 72

Hjem & fritid

Finn kjærligheten via kjøleskapet

Kjærlighet via kjøleskapet MED ALLE DAGENS DATINGTJENESTER

representativt for hvem personen egentlig

relationsexperten.se.

KAN DET VÆRE VANSKELIG Å FINNE

er enn når vi redigerer og legger filtre på

Refrigerdating er tilgjengelig på Refriger-

KJÆRLIGHETEN, SÆRLIG NÅR MANGE

profilbildene våre, sier Mathias Johansson,

dating.com og er gratis for alle. Samsungs

TJENESTER BASERER SEG PÅ FILTRERTE

Nordic Training og Communications Manager

innovasjon handler om å skape og utvikle

PROFILBILDER SOM OFTE BARE VISER EN

for Home Appliances i Samsung Norden.

teknologi som forenkler folks hverdag. Med

DEL AV VÅRE SANNE JEG. FOR Å HJELPE

Hvilken mat man spiser kan gjenspeile hvem

kjøleskapet Family Hub kan du, i tillegg til

SINGLE NORDMENN Å NAVIGERE I DATING-

man er som person og hvilke interesser man

lagring av dagligvarer, kommunisere med

JUNGELEN ER DET UTVIKLET EN DATING-

har. En person med stor interesse for trening

familien og underholde deg selv og dine

TJENESTE SOM LAR BRUKEREN VISE EN

kan oppbevare proteinshakes i kjøleskapet,

gjester. Kameraer på innsiden av kjøleskapet

MER TALENDE SIDE AV SEG SELV – GJEN-

en ekte livsnyter vil kanskje fylle kjøleskapet

tar bilder av maten din, slik at du lett kan

NOM KJØLESKAPET SITT.

med østers og champagne, mens den travle

se direkte i mobilen hva som må handles

kanskje ikke engang bruker kjøleskapet

på veien hjem. Men et bilde fra innsiden av

For å gjøre det enklere for single nordmenn

sitt. På denne måten kan single personer

kjøleskapet kan brukes til mer enn det. I Re-

å finne den rette, har Samsung Electronics

tydeligere presentere sin identitet gjennom

frigerdating kan du la bildet av det du spiser

Nordic utviklet datingtjenesten Refriger-

Refrigerdating.

fungere som en presentasjon av deg selv.

dating. I motsetning til mer tradisjonelle

– Det vi deler av oss selv på sosiale medier

datingtjenester, hvor profilen ofte består

er ofte et bilde av hvem vi vil være, snarere

Slik fungerer Refrigerdating

av et portrettbilde, presenterer man seg på

enn de vi faktisk er. Mange opplever at

For å kunne finne kjærligheten via Refri-

Refrigerdating gjennom et bilde av hva man

dagens datingkultur kan være overfladisk,

gerdating må du ta et bilde av innsiden av

har i kjøleskapet sitt.

noe som til syvende og sist kan påvirke eget

kjøleskapet, og laste det opp på Refriger-

– Dagens teknologi gjør folks hverdag

selvbilde, noe som igjen kan gjøre møtet

dating.com. Tjenesten er basert på Swipe-

lettere. Med kjøleskapserien Family Hub

med en potensiell partner vanskeligere enn

teknologien der brukerne enten drar til høyre

kan man enkelt holde orden på innholdet i

nødvendig. Refrigerdating gjør det enklere

(for å like) eller venstre (å mislike). For å kon-

kjøleskapet direkte i telefonen. Når veien til

for single å presentere seg på en ærlig

takte og skrive til folk på datingplattformen

kjærligheten sies å gå gjennom magen, er

måte, og invitere til spennende samtaler der

må man matche med hverandre, noe som

det naturlig å sette dette på prøve og spørre

parene lærer hverandre lettere å kjenne -

betyr at begge må ha trykket «like» på det

seg selv hva våre kjøleskap egentlig sier om

uten filtre og redigerte bilder, sier Charlotte

respektive bildet. Ingen brukerdata blir lagret

oss. Forhåpentligvis vil bildet være litt mer

Sander, samtaleterapeut og grunnlegger av

for andre formål enn å finne kjærligheten.

72

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 01-2019  

New
Advertisement