Page 61

Hjelp mot hårtap

Helse & velvære

Silje, Laura og Linda ønsker gamle og nye kunder velkommen i nye lokaler.

en tidkrevende prosess. Leveringstiden er på

frisører med spesialutdannelse innen hårtap

kundeforhold til Apollo Hårsenter. Det

ca. tre måneder fra bestillingsdato. Det kan

og hodebunnsproblemer. De tar seg god tid

kundene er mest fornøyde med er at:

derfor være lurt å ha en standardparykk som

til konsultasjonen med hver enkelt kunde.

«De ansatte gir en unik kundeopplevelse,

midlertidig løsning.

Det kan være mange spørsmål man har ved

med høy grad av opplevd kundeservice,

anskaffelse av en parykk og de besvares

profesjonalitet, behovsforståelse og

Hodeplagg

under konsultasjonen. Å miste håret kan

trygghet».

Mange bruker også hodeplagg, enten i

føles dramatisk, men hos Apollo Hårsenter

stedet for parykk eller som et supplement.

blir alle godt ivaretatt. De har lang erfaring

Det oppleves ofte som veldig behagelig å

med mennesker som står i en sårbar og

kunne veksle litt på. Hodeplaggene er, på

vanskelig situasjon.

samme måte som parykkene, å få i mange forskjellige farger, mønstre og varianter.

Fornøyde kunder Ifølge undersøkelsen gjort av Respons

Konsultasjon

Analyse (2018), oppgir hele 94 % av de 600

Hos Apollo Hårsenter er alle spesialistene

spurte at de er svært fornøyde med sitt

FAKTA

Ditt lokale Apollo Hårsenter

• Apollo Hårsenter Sandnes Vågsgata 33, 4306 Sandnes • Tlf: 51 68 04 21 • E-post: sandnes@apollohair.no • For mer info se www.apollohair.no/sandnes • Facebook: www.facebook.com/apolloharsenter

Nº1 2019

61

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 01-2019  

New
Advertisement