Page 54

Tid for kjøkken

Kjøkkentrender

Mulighetene med kjøkkenøy KJØKKENET ER FOR MANGE HJEMMETS

Flere hvitevareleverandører leverer fine

• Mulighet for sitteplass med barstoler.

ALLER VIKTIGSTE ROM. HER SAMLES VI

hetter som er et dekorativt element til kjøk-

• Flytte diverse hvitevarer til øyen.

FOR Å LAGE MAT, SPISE MAT OG SNAKKE

kenet, i tillegg til nå mange nye løsninger

• Frigjør annen benkeplass ved å plassere

OM MATEN VI HAR SPIST, I TILLEGG TIL Å

for benkventilasjon. Ved å kombinere en

DELE HVERDAGENS MANGE SMÅ OG STORE

induksjonsplate med en innfelt ventilator får

Valgene er mange dersom man har plass til

OPPLEVELSER MELLOM JOBB, SKOLE OG

man mulighet til å droppe den konvensjo-

en kjøkkenøy.

FRITIDSAKTIVITETER.

nelle ventilatoren på vegg, eventuelt vifte i kjøkkenskap, og bidrar igjen til det åpne og

Kjøkkenøy er noe vi har sett i trendbildet

moderne kjøkkenet.

en god stund, og det er mer populært enn

enten vask eller kokesone her.

Hjelper deg å tegne ditt nye kjøkken helt gratis Er du fortsatt usikker på hva du skal velge,

noen sinne. Så hvis plassen tillater det, er en

Fordeler med kjøkkenøy:

eller kanskje til og med litt overveldet over

kjøkkenøy absolutt noe å vurdere. Kjøkkenet

• Øke oppbevaringsplassen.

alle mulighetene og lurer på hvordan du skal

er i dag like mye en sosial plass som et sted

• Mulighet for ekstra brede skuffer.

kombinere deg frem til best resultat er det

man lager mat. En kjøkkenøy blir et hyggelig

• Gir ytterligere benkeplass.

kanskje greit å vite at Norema Kjøkkenstudio

sted for matlaging hvor familie og venner

• Gir god bevegelse og flyt i kjøkkenet.

Stavanger også hjelper deg å tegne. Glem

kan samles, den kan også fungere som

• Flerbrukssone -arbeidssone og sosial sone.

dataprogrammer som må lastes ned og

arbeids- og spiseplass, øker oppbevarings-

• Kan fungere som dekorative elementer med

setter deg fast før du har rukket å lagre. Hos

mulighetene og gir ytterligere benkeplass.

åpne hyller.

– En kjøkkenøy gir også mulighet for å flytte en rekke hvitevarer bort fra det resterende kjøkkenet. Man kan plassere kjøleskuffer i øyen, som kan frigi plassen fra konvensjonelle kjøleskap. Det finnes også mange muligheter for plassering av vann, kokesone og ventilator på kjøkkenøy, forteller Anne Gro Eie butikksjef hos Norema Kjøkkenstudio Stavanger.

54

Nº1 2019

Norema Kjøkkenstudio Stavanger kan du komme i butikken med en skisse på hva du

FAKTA

Norema Kjøkkenstudio Stavanger

• Adresse: 2020 park, Forusparken 2, 4031 STAVANGER • Telefon: 61 31 86 00 • E-post: forbruker@norema-stavanger.no • Webside: www.norema.no • Facebook: www.facebook.com/norema.stavanger • Norema Kjøkkenstudio Stavanger er et kompetansesenter med både proff og forbrukeravdeling.

har tenkt, så tegner de kjøkkenet ditt ferdig. Avtal et gratis designmøte. – Se våre priser og sammenlign dem gjerne med lavpriskjedene – og husk at vi også har noen enda mer prisgunstige løsninger fra vår Basic Collection – så du aldri skal være i tvil, avslutter Anne Gro Eie.

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 01-2019  

Advertisement