Page 49

UTSTEIN KLOSTER

Påske på Utstein kloster

PALMESØNDAG

Lag din egen fjærpenn. Gratis inngang for barn.

SK JÆRTORSDAG, LANGFREDAG, 1. OG 2. PÅSKEDAG kl. 12–17. Utkledning og eggejakt.

21. OG 22. APRIL KL. 14

Bachkonsert ved Jan Gunnar Sørbø og Knut Johannessen.

SØNDAGSBUFFET

På Utstein Kloster Hotell kl. 13–17: palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag.

Utsteinkloster.no • Utsteinklosterhotell.no

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 01-2019  

New
Advertisement