Page 46

Klær & mote

Bunaden – det perfekte festplagget

Tekst & foto: Stein Olav Kåsa

BUNADHUSET MED 30 ÅRS ERFARING I FAGET ER RIGMOR

store anledninger, men alle dagens bunader

Det er slett ikke uten grunn at Bunadhuset

ØVERGAARD UTEN TVIL EN AV ROGALANDS

er basert på hverdagsplaggene i det gamle

er Stavangers eneste godkjente opplærings-

MEST KUNNSKAPSRIKE MENNESKER NÅR

bondesamfunnet. Basismateriale var da som

bedrift i bunadtilvirkerfaget! Det nytter ikke

DET GJELDER BUNAD.

nå lin og ull. Stoffene kom gjerne fra gården.

å bruke standard mønster og størrelser når

Gjennom årenes løp har Bunadhuset sydd og

du skal kjøpe bunad. Nordmenn kommer i

Med denne erfaringen og et brennende en-

montert bunader fra alle deler av landet, og

de fleste varianter og størrelser så her er det

gasjement for sitt håndverk vet hun akkurat

flere typer broderte Rogalandsbunader, samt

målsøm som gjelder.

hva som skal til for å skape den perfekte

en historisk variant uten broderier. Bunadhu-

– Vi tar hensyn til vekst og blir enige med

festplagget. I Bunadhusets hyggelige lokaler

set har bla utviklet en Rogalandsbunad som

deg om hvor mye sømrom du vil ha til even-

i Nedre Holmegate hjelper Rigmor siddiser

historisk skriver seg fra tiden før bunaden ble

tuelt senere justering, forteller Rigmor.

og langveisfarende inn i bunaden til 17. mai

brodert. Denne kan leveres i ulike fargekom-

– En bunad fra oss er nemlig et festplagg

og vårens øvrige høytideligheter

binasjoner. Når det gjelder bunader fra andre

som skal vare i generasjoner.

– Her har vi ikke bare butikken vår men vi er

deler av landet har Bunadhuset erfaring med

Så om du går med planer om å skaffe deg

også den eneste bunads-leverandøren med

blant annet Nordland, Troms, Hardanger,

bunad? Ta turen innom Bunadhuset i Nedre

egen systue, sier Rigmor stolt og peker ivrig

Sunnmøre og Telemarksbunader.

Holmegate. Stavangers eneste bunadsbutikk

på tre hardtarbeidende damer som sitter

– Jeg har reist mye rundt i Ryfylke for å do-

med egen systue!

dypt konsentrert over symaskinene.

kumentere opphavet til Rogalandsbunaden,

Selv kan hun slå i bordet med svenne og

forteller Rigmor.

mesterbrev i kjole- og draktsyerfaget.

– I våre dager hvor samfunnet forandrer seg

– Å skreddersy en bunad forutsetter at den

fra dag til dag er det viktigere enn noen-

som utfører arbeidet har utdanning i faget.

sinne at vi tar vare på vår kulturarv og våre

Hos oss har vi kun skreddersydde bunader,

håndverkstradisjoner. Våre bunader er en så

og vi tar ingen snarveier.

viktig del av vår felles kulturarv at dette ikke

I dag er bunaden en festdrakt vi bruker til

kan forvaltes av hvem som helst.

46

Nº1 2019

FAKTA

Bunadhuset

Adresse: Nedre Holmegate 31, 4006 Stavanger Telefon: 51 89 60 61 E-post: post@bunadhuset.no Webside: bunadhuset.no Facebook: facebook.com/Bunadhuset Instagram: instagram.com/bunadhuset

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 01-2019  

Advertisement