Page 34

Familie

Hvordan er det å være fosterforeldre?

Tekst: Trond Nygard-Sture | Foto: Magnus Straume

– Vi har aldri angret på at vi tok imot ungdommer. En av fordelene er at du vet mer om hva de har i bagasjen enn små barn, sier Monica og Atle.

Familien Godhjerta i Sandnes ATLE OG MONICA HAR TATT TIL SEG FIRE

– Fordelen er at du vet mer om hva de har

Fikk storfamilien de ønsket seg

UNGDOMMER. DE VILLE IKKE BYTTET DEM

i bagasjen enn små barn. Der tenker du

Barna og ungdommene Atle og Monica har

UT MED BLEIEBARN FOR NOE I VERDEN.

kanskje at små barn ikke har opplevd så

tatt til seg, har sørget for at ekteparet fikk

mye vondt, men finner ut mer og mer etter

storfamilien de ønsket seg. Da de to første

hvert.

jentene var på besøk før de flyttet inn, spurte

Atle og Monica har vært fosterforeldre i 14 år. De ser på seg selv som foreldre til seks.

den yngste hvorfor de skulle flytte inn hos

To «egenproduserte», som de kaller det,

Gode erfaringer med ungdom

familien.

og fire fosterdøtre. For tiden er det bare to

Ekteparet ser kun fordeler der andre kanskje

– Jeg sa at jeg alltid hadde ønsket meg

ungdommer igjen i huset, to fosterdøtre på

ser begrensninger og utfordringer.

mange barn, men at det ikke var lett å få

17 og 18 år.

– De som gikk på kurs sammen med oss og

flere. At dette var en annen måte å få en stor

tok inn små barn, måtte jo legge om livet sitt

familie på. Jenta svarte «ja, men så fikk du

– Har aldri angret

på en annen måte enn oss. De var tilbake på

meg. Jeg er frisk som en fisk og sover som

Atle og Monica ønsket opprinnelig å ta imot

bleieskift.

en stein», minnes Monica med et smil.

små fosterbarn. Som de kunne gi gode,

Dessuten hadde de venner med store barn.

Ungdommene vokser ut av huset, én etter

solide verdier. Sånn gikk det ikke. Sønnene

– De hadde jo unger jevngamle med de store

én, men de eldste fosterdøtrene har bosatt

deres var bare syv og fem da deres to første

jentene, så det ble enklere å introdusere

seg i nærheten, og har sørget for at Atle og

bonussøstre på ti og elleve år flyttet inn.

dem i nettverket vårt.

Monica også er besteforeldre til tre.

– Jeg har aldri angret på at vi tok imot

De anbefaler ungdommer på det varmeste til

ungdommer, sier Monica.

blivende fosterforeldre.

Mer informasjon om å bli fosterforeldre

Hun var 15, og den eldste av barna som har

– Vi har bare gode erfaringer med barn fra ti

finner du på fosterhjem.no.

flyttet inn.

år og oppover, fastslår Monica.

34

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 01-2019  

New
Advertisement