Page 29

Stavangers flotteste gate

Hanekam er en uhøytidelig kafé og bar, kokt i hop av Fargegatens puls.

Fargegaten

Du får gode porsjoner hos Café Bacchus .

and Coffee House, Fri i Fargegaten, Finkel og

timing. På grunn av krasjet i oljebransjen

kafé og bar, kokt i hop av Fargegatens puls.

Café Bacchus, som riktignok ligger i Bakke-

begynte folk å se seg om etter hva vi hadde

– Visjonen vår har vært å ta atmosfæren ute

gaten i tilknytning til Fargegaten.

på hjemmebane, og vi representerte motsat-

i gata og putte den inn mellom fire vegger.

sen til fiffen, penger og luksus, sier Kjørsvik.

Her er alle velkommen, så lenge man trives

Ingen store kjeder

Han hviler overhodet ikke på sine laurbær

her og liker å ha det gøy, sier Kjørsvik.

Så har du nisjebutikkene slik som vintage-

nå når Fargegaten har blitt så populær som

butikken Syvende Himmel, Bernina Sysenter,

den har blitt, og har flere ønsker og planer

Rokokko og street art

Solid Tattoo & Piercing og en matbutikk som

for hva som skal skje med gata fremover.

Inventaret består av kun secondhand-møbler

selger utenlandske matvarer, samt frisørsa-

Blant annet trenger malingen på husene en

eller ting de har laget selv, og lokalet er delt

longen Bob Stylister, som drives av Kjørsvik,

oppfriskning, og på sikt håper Kjørsvik å få

inn i flere soner med hvert sitt preg. Her

og den økologiske frisørsalongen Zenz Orga-

bygget et tak som dekker hele gaten, som

er innslag av både rokokko, det maritime

nic Hairdressing. Kjørsvik understreker at det

kan styres etter været ved hjelp av sensorer.

og street art. Når du ser deg rundt i lokalet

er ikke hvem som helst som får

vil du oppdage at ting ikke er

starte opp bedrift i Fargegaten.

som de først ser ut til. Ser du

– Det må være ildsjeler og folk

nærmere etter på rokokkobildet

som brenner for noe. Vi vil ikke

som henger på veggen, ser du at

ha inn de store kjedene. Det

de på bildet bærer rundt på en

er for eksempel mange som

ghetto blaster, og på dame-

vil starte bar her, men det må

toalettet er vasken egentlig et

være ekte og det må fungere. Vi

trommesett.

skal ikke være noen partygate,

– Folk synes det er gøy, sier

og det er viktig å ivareta det som er gatas sjel, sier han.

Kjørsvik. – Det er et ambisiøst prosjekt jeg håper

Du vil aldri få høre en trubadur eller et

vi får til en gang. Det vil bli en prototype

coverband på Hanekam. Det går for det

God timing

som kan brukes på andre gater i byen for å

meste i hip hop, og baren har tre faste DJ-er

Fargegaten er i dag den største turistat-

møte konkurransen fra kjøpesentrene, sier

i tillegg til eksterne DJ-er som de leier inn til

traksjonen i regionen. Foruten å være landets

Kjørsvik.

arrangementer. – Det må være folk som spiller sin egen

mest fotograferte gate, er den blitt kjent langt utover landegrensene. Nylig var et Koreansk

KAFEER & BARER I FARGEGATEN

musikk. Musikken og menneskene skal

TV-team på besøk for å lage en reportasje

HANEKAM (Øvre Holmegate 26)

gjenspeile stedets profil, sier innehaveren.

om gata, og i turistsesongen går det guidede

Navnet gir assosiasjoner til punk, og skal

turer gjennom gata.

reflektere at Hanekam ikke er et A4-sted.

Prosecco-tilbud

– Den har blitt Stavangers stolthet, og

I januar 2015 åpnet Hanekam dørene i Øvre

Nå lanserer baren et nytt «bøttetilbud» for

brukes for alt den er verdt i markedsførin-

Holmegate 26 vegg-i-vegg med frisørsalon-

deg som vil ta en afterwork med kolleger på

gen av Stavanger. Stavanger er jo en oljeby

gen Bob Stylister, som også drives av Kjørs-

fredager eller møte gjengen over en drink på

som har vært preget av mye penger. Da vi

vik. Hanekam, som Kjørsvik driver sammen

lørdager. I bøtta kan du få Prosecco eller øl

åpnet Hanekam i 2015 var det en utrolig god

med sin kone, beskrives som en uhøytidelig

dersom du ønsker det, og tilbudet gjelder på

Nº1 2019

29

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 01-2019  

New
Advertisement