Page 28

Fargegaten

Stavangers flotteste gate

Tekst: Renate Brødreskift | Foto: Stein Olav Kåsa, Hanekam, Bacchus & Finkel

– Ei gate med sjel Stavangers stolthet og Norges mest fotograferte gate, Fargegaten, kan ikke beskrives. Den må oppleves. Det er snart 15 år siden Fargegaten, eller

Ideen til fargegaten fikk han en sommerdag

skeptikerne seg overbevise og ga klarsignal

Øvre Holmegate som den egentlig heter, stod

i år 2000, da han stod utenfor frisørsalon-

til prosjektet. Det var jo bare å male over hvis

ferdig i all sin fargerike prakt. Forvandlingen

gen i Øvre Holmegate. Sola skinte ned på

resultatet skulle bli for ille. Kjørsvik hyret inn

fra å være en anonym bakgate med hvitmalte

gata, og Kjørsvik tenkte hvorfor i alle dager

billedkunstneren Craig Flannagan til å sette

hus og grå asfalt der folk bare hastet innom

det sentrumsnære strøket var en av byens

sammen fargene på husene. Resultatet ble

for et og annet ærend, til å bli den fargeklat-

bakgater. Ideen kom som lyn fra klar himmel:

en logisk rytme i fargesammensetningen, der

ten gata er i dag med kafeer, barer, frisører,

Ved å male husene i spreke farger ville folk

fargen på ett hus gikk igjen i for eksempel

nisjebutikker og et yrende folkeliv, handler

stoppe opp og legge merke til det. Så ville

listene på et annet hus. I 2005 ble snoren til

om så mye mer enn bare noen strøk maling.

man kanskje tiltrekke seg ildsjeler som

Fargegaten klippet, og for Kjørsvik gjaldt det

ville starte opp kreative virksomheter.

nå å bevise at ideen hans holdt mål.

– Det er en atmosfære her du kan ta og

Møtte skepsis

Et sted å sette seg ned

kjenne på. I det du runder hjørnet til gata

Gårdeiere, politikere og byantikvar var skep-

Det var viktig for ham å få inn serverings-

kan du høre summingen fra folk som sitter

tiske til prosjektet. De var bekymret for det

steder i gata, der folk kunne sette seg ned

på kafeene og prater, og om kvelden slås

estetiske uttrykket og om konseptet til Kjørs-

og kjenne på atmosfæren, og da serverings-

varmelampene på, og fargene fra lysene

vik var levedyktig. Man kunne ikke bare male

stedet Bøker og Børst åpnet i 2006, fikk gata

skaper en helt spesiell stemning. Det er en

en gate uten å tilføre noe innhold, og hvordan

et løft. Siden har gata fått påfyll av kafeer og

happy vibe, sier frisør, ildsjel og Fargegatens

skulle frisøren Kjørsvik få med seg folk på

barer slik som Hanekam, som Kjørsvik driver

far Tom Kjørsvik.

dette? For å gjøre en lang historie kort, så lot

sammen med sin kone, Cirkus, Efendi Tea

– En happy vibe

28

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 01-2019  

New
Advertisement