Page 20

Portrett

Jan Thomas for Magnor Glassverk

han ikke bare selger produkter. For han har

koppene på hoteller er for små. Derfor har

Magnor. Jeg som ikke drikker champagne

det alltid vært mennesket og evnen til å

jeg tegnet koppen i den størrelsen, forteller

en gang, sier han med en hjertelig latter.

skape opplevelser som har stått i fokus. I sin

han.

– Jeg ønsket at seriene skulle være «affordable luxury», ting som fungerer like

travle hverdag som stylist møter han stadig interessante mennesker og det er herfra mye

Enorm respons

bra i et hyttemiljø som i et glamorøst hus.

av inspirasjonen til porselensserien Love

Begge kolleksjonene har fått et litt røft preg,

Og koppene skal man kunne ta med ut i

kommer fra.

men med en glamorøs touch.

hagen for å drikke teen sin om morgenen.

– Alle har en historie å fortelle og fortjener

– Etter det første møtet med Magnor gikk

Selv om han ikke kan røpe for mye kan vi

å bli møtt med varme og kjærlighet. Jeg

jeg hjem og ble liggende våken. Til slutt

vente oss mer fra Jan Thomas og Magnor i

synes vi har blitt så dårlige til å snakke med

måtte jeg bare stå opp og begynte å skissere

fremtiden.

hverandre. Kanskje kan kjærlighetskollek-

det som skulle bli The Bucket. Og den har

– Magnor forteller at de har fått enorm

sjonen min minne folk på at de må legge fra

blitt akkurat sånn jeg så for meg. Jeg er jo

respons på The Bucket og Love, noe jeg

seg mobilen og heller snakke sammen?

en stor, norsk mann og liker ikke dilldall.

blir veldig ydmyk over. Jeg opplevde at et

Porselenskrusene i Love kommer i to ulike

Selv om jeg dro til USA og bodde 20 år i

av mine store forbilder Helene Hennie likte

størrelser, men begge er gode å holde rundt

Hollywood, verdens glamour hovedstad, så

kolleksjonen veldig godt, og jeg håper virke-

og perfekte for å drikke en kopp te mens man

er jeg fremdeles en viking. Jeg liker store,

lig at hun vil bruke den i arbeidet sitt. Sånt

har en god samtale.

kraftige ting som ikke er delikate eller

gjør meg både stolt og takknemlig.

– Magnor hadde aldri laget en så stor kopp

skjøre. Så The Bucket måtte være store og

Og selv om det fremdeles er hemmelig

tidligere. Men når jeg reiser pakker jeg

ha en kraft i seg. Det var faktisk noen som

nøyaktig hva han jobber med, kan han si så

alltid med meg en kaffekopp. Jeg liker litt

gjettet at jeg hadde laget champagneglass

mye at han har allerede begynt å skissere litt.

melk i kaffen og elsker te, og synes alltid

da de fikk vite at jeg hadde designet for

Vi har med andre ord mye å glede oss til!

20

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 01-2019  

New
Advertisement