Page 60

Interiør & design

Lekne vannflasker

Fargeglad nyhet til alle Mummi-fans UT PÅ TUR MED SNUSMUMRIKEN, LILLE

Bulls Licensing og Moomin characters og

munnspill. Alt han eier har han i ryggsekken

MY OG MUMMITROLLENE! HADELAND

lanserer flaskene i samarbeid med dem.

sin, fordi han mener at å ha for mange ting

GLASSVERK LANSERER MUMMI COMIC

Flere Mumminyheter kommer utøver høsten.

bare gjør livet mer komplisert.

STRIP MED DE 4 VENNENE FRA MUMMI-

Vannflaskene er av glass som gjør at de er

Lille My bor sammen med Mummifamilien

DALEN PÅ TREKKENE TIL KILDE VANN-

mindre utsatt for bakterievekst enn flasker

i Mummihuset. Hun er modig og uredd, og

FLASKE OG LEKNE ILLUSTRASJONER PÅ

i plast. Flaskene kan brukes til både varme

liker å være med Mummitrollet på eventyr.

SELVE GLASSFLASKEN.

og kalde drikker, og trekket gjør at drikken

Noen ganger kan det også virke som hun

holder seg varm/kald lenger.

elsker små katastrofer.

å ha med på tur, trening og på pulten.

Gaver med personlighet

Tove Janssons univers

Morsomme gaver til ulike personligheter.

Flaskene er morsomme som gave til en venn

Tove Jansson, (1914-2001) er Finlands

I 1952 fikk Tove Jansson besøk fra britiske

med lignende karakterstrekk som de ulike

mest kjente forfatter, og historien om

Associated Press Ltd. med forespørsel om

figurene:

Mummitrollet har blitt oversatt til 50 ulike

hun kunne lage en tegneserie av Mum-

Mummitrollet – Har du møtt Mummitrollet?

språk. Bøkene utkom fra 1945 til 1970. Hun

miuniverset. De første stripene ble trykket i

Han er en artig fyr som er interresert i alt

debuterte som tegneserieskaper i 1947.

The Evening News et par år senere. Evening

han ser. Verden er full av spennende ting å

Tove Jansson klarte kunsten å skrive både til

News var den gangen verdens største

oppdage og Mummitrollet elsker å lete etter

voksne og barn. Hovedverket i forfatterska-

aftenavis, og serien var snart på trykk i over

steiner og skjell på stranden. Han er også

pet er de ni prosabøkene og fire bildebøkene

40 aviser over hele verden. Serien viser hvor

veldig glad i havet.

om Mummitrollet og de andre figurene i

genial Jansson var, ikke bare som histo-

Snorkfrøken er Mummitrollets venn og

Mummidalen. Alle figurene har en tydelig

rieforteller men også som tegner. Stripene

lekekamerat. De er veldig glad i hverandre

personlighet som er det er lett å bli glad i.

representerer de samme temaene som

og liker å være sammen. Snorkfrøken er

Tove og hennes univers er elsket over hele

bøkene, jakten på eventyr, lykke, trygghet,

alltid på godt humør, selv om det kan være

verden.

men med et særegent visuelt uttrykk og en

slitsomt når hun så ofte ombestemmer seg.

Flasken koster 299 kr og selges i fin

kjapp, spennende og komisk dramaturgi.

Snusmumriken er en filosofisk eventyrer

gaveeske. Du finner flaskene hos utvalgte

Hadeland Glassverk har et samarbeid med

som reiser jorden rundt med fiskestang og

forhandlere nå og på hadeland-glassverk.no.

Comic strip finnes i fire glade farger. Perfekt

60

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Stavanger & Sandnes 2019.

IN Stavanger og Sandnes 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Stavanger & Sandnes 2019.

Profile for inmag
Advertisement