Page 56

Interiør & design

Skreddersyr løsninger for kunden innen glass, aluminium og garderobe

Farstad Profilsystemer tilbyr en totalpakke hvor de ordner alt for kunden, fra befaring og måltaking, design, produksjon og til montering.

Skreddersydde løsninger FARSTAD PROFILSYSTEMER DESIGNER

utfyller vi hverandre. Mine kolleger har mye

driver fremgangen i firmaet.

ALUMINIUMSYSTEMER FOR HAGESTUER,

kompetanse, og brenner for produktet og

– Vi har fokus på innovasjon, og utfordrer

INNGLASSING AV BALKONG, REKKVERK

bedriften, forteller Mette Farstad.

stadig bransjen med nye ideer. Vi har patent

OG KONTORLØSNINGER. DE LAGER OGSÅ

på spesialdesignede løsninger og funksjoner, og er blant annet de eneste som kan

ALLE PRODUKTENE SINE ETTER KUNDENS

Miljøvennlige kvalitetsprodukter med snille priser

ØNSKER OG BEHOV.

Farstad Profilsystemer bruker aluminium

både tak og front, forteller Mette Farstad.

GARDEROBER ETTER MÅL, OG TILPASSER

tilby innglassing hvor man kan skyve til side

fordi det er miljøvennlig og vedlikeholdsfritt.

Lokal familiebedrift

De er opptatt av at produktet skal bestå, og

Godkjent lærlingebedrift

Daglig leder, Mette Farstad, er tredje genera-

bruker kompetente montører.

Farstad Profilsystemer er en gokjent

sjon innen den lokale familiebedriften som

– Vi er konkurransedyktige på pris fordi vi

lærlingebedrift.

ble startet av hennes farfar. Faren hennes,

kjøper glass og deler fra glassverk. Vi har

– Vi ønsker å finne folk som liker faget, og

Rune Farstad, overtok bedriften i 1977, solgte

et lager på 1500 kvm, som er stort nok til å

som ønsker å være hos oss på lang sikt.

Farstad glass i 1991 og stiftet Rufa Trading

kjøpe store kvantum av varer. Vi designer

Det er lærlingene som er fremtiden, og det

AS. Han gikk egne veier med Farstad

alt selv, og har egen glasskjærer. Alt blir

er de som kan videreutvikle faget. Vi håper

Profilsystemer, som har spesialisert seg

produsert på lageret vårt her på Forus,

å kunne tilby fagbrev innen glassmester-

innen aluminiumløsninger.

og dermed sparer vi en del på frakt. Vi

faget, sier Mette Farstad.

– Vi er som en stor familie her. Flere av

lager garderober, rekkverk, glassvegger,

mine kolleger har vært her siden jeg gikk

innglassing av balkong og hagestuer til både

her i gangene som barn. Fabrikksjefen har

privatpersoner og bedrifter. Mange av de

vært her i 20-30 år. Fire av ni montører

store kontorlokaler i forusområdet har vi

har vært ansatt i opp mot 10 år, og våre

vært med på å innrede.

19 ansatte har arbeidet i sjelen. Alle som jobber her er avhengige av hverandre. Hver

Innovative

og en har sitt eget kunnskapsområde med

Selv om Rune Farstad egentlig er pensjonist,

ulike fagbrev og yrkesgrupper, og sammen

så er ildsjelen fremdeles produktutvikler, og

56

Nº3 2019

FAKTA

Farstad Profilsystemer

• Gamle Forusvei 8, 4031 Stavanger • Tlf: 51 85 09 00 • Mail: post@rufa-trading.no • Web: www.farstadprofilsystemer.no • Facebook: www.facebook.com/RufaTrading • Åpningstider: Man-fre 08-16, tor: 08-19 & lør stengt

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Stavanger & Sandnes 2019.

IN Stavanger og Sandnes 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Stavanger & Sandnes 2019.

Profile for inmag
Advertisement