Page 14

Portrett

Ida Collett Belle

Tekst: Ingunn Myklevoll Sjøen | Foto: Ingunn Myklevoll Sjøen & Privat

Mangfoldsmisjonæren Ida Collett Belle tok over AKKS Stavanger i en tid da feminisme ble sett på som en uting i musikkbransjen. Ved å utfordre samfunnets usynlige forventninger, har hun bidratt til en betydelig økt rekruttering av kvinner, men også trans- og ikkebinære til musikkfeltet i regionen. Å nå kvinnene har vært et mål siden oppstart

synge i et band. Men hvorfor kan ikke hun

det fremdeles mange deltakende mannlige

av organisasjonen AKKS i Oslo i 1982.

spille bass? Det er ingenting i veien for at

musikere på AKKS initiativ, men Collett Belle

– Flere av de mest sentrale kvinnene i bran-

jenter kan gjøre det samme som gutter,

har i løpet av de siste syv årene inspirert et

sjen på den tiden hadde sett seg lei av at det

sier hun.

langt større mangfold av stemmer.

nesten ikke var noen kvinner som deltok på

Collett Belle har jobbet systematisk med å

festivaler. Derfor startet de dette initiativet,

utfordre kvinner og andre grupper som har

4th wave feminisme

forteller Collet Belle.

vært lite representert i bransjen. Og hun har

Hennes arbeid for diversitet har de siste

Med blant andre Anne Grete Preus i spis-

ikke gitt seg. Dette har resultert i at mange,

årene vært godt hjulpet av en ny tilnærming

sen, ble AKKS etablert på Blitzhuset. I dag

kanskje etter flere år, har turt å ta tak i den

til kjønn i musikkbransjen.

har organisasjonen avdelinger i Bergen,

egentlige musikkdrømmen sin. I dag er

– Vi ser en «4th Wave» feminisme nå.

Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.

Feminisme har blitt en kul ting igjen. AKKS

Formålet er å tilrettelegge for under-

har også fått en tydeligere visjon og det

representerte grupper i bransjen gjennom

er i dag mye midler å få fatt i som går på

å arrangere kurs, konserter og workshops

inkludering, forteller hun.

samt å tilby øvingslokaler og et bredt og

Collett Belle var forøvrig selv godt skodd for

spennende nettverk.

rollen hun skulle fylle da hun tok over ansva-

Ida ble daglig leder i AKKS Stavanger i 2012.

ret i AKKS Stavanger, med sin bachelorgrad

Ordet feminisme hadde ikke den samme

i kjønnsstudier fra universitetet i Sydney,

positive klangen i samfunnet da, som det

Australia. Hun har også lang erfaring som

heldigvis har nå.

artist og var selv inspirert av de mange

– Feminisme ble sett på som en uting. Det

sterke kvinnestemmene i musikken på 90

var flest menn i 40 årene som gikk på kurs

tallet, under det som nå refereres til som 3rd

hos AKKS da jeg tok over, forteller hun.

wave feminisme.

Til tross for organisasjonens formål, var det

– Det første bandet vårt «I Scream of Jean-

få kvinner som meldte sin interesse på den

nie» var inspirert av Riot Grrrl, forteller

tiden. Ida mener det i stor grad hadde med

hun.

usynlige forventninger i samfunnet å gjøre.

Riot Grrrl er en feministisk undergrunnsbe-

Både andres og kvinnenes egne.

vegelse som oppstod tidlig på 1990-tallet i

– Det handlet mye om språk og forventnin-

Washington D.C. og Pacific Northwest. Det

ger. Det var for eksempel mange på den

er også betegnelsen på en musikksjanger

tiden som automatisk antok at ei jente skal

som har sitt utspring fra indie rock og

14

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Stavanger og Sandnes 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Stavanger & Sandnes 2019.

IN Stavanger og Sandnes 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Stavanger & Sandnes 2019.

Profile for inmag
Advertisement