Page 76

Interiør & design

Louis Poulsen feirer Poul Henningsens 125 årsdag

Tekst: Siri Gerrard | Foto: Louis Poulsen

En verdig jubilant I september er det 125 år siden den danske arkitekten, skribenten, samfunnsdebattanten og formskaperen Poul Henningsen ble født. Det skal selvsagt feires – i form av nye produkter så vel som original design. Henningsen var et multitalent av de sjeldne.

senere. Louis Poulsen sørget for en bevisst

i kobber og hadde en rosenrød finish på

Likevel er det først og fremst arbeidet innen

markedsføringsstrategi som sikret PH-lam-

bladene. Til ære for Henningsens fødselsdag

kunst og vitenskap knyttet til belysning han

pen en stadig økende popularitet. Ikke bare i

lanserer Louis Poulsen nå en PH Kongle

er best kjent for. Henningsens design har

Danmark, men også i resten av verden.

i denne samme originale kombinasjonen,

ganske enkelt vært et enestående bidrag til

Strategien viste seg å bli en suksess – for

kjent for sin eksepsjonelle mykhet og varme,

utviklingen av behagelig og menneskevenn-

å si det forsiktig. I dag er PH-lampen et av

både i utseende og lysutbytte. Kobber/

lig belysning.

verdens fremste designikon og sprer sitt

rosenrød-versjonen kan leveres i alle stør-

Allerede mot slutten av 1920-tallet hadde

komfortable lys over hele kloden. I private

relser, men selges utelukkende i 2019. Alle

han utviklet formelen for den karakteristiske

hjem og offentlige rom; i en rekke ulike

spesialutgaver vil derfor ha en gravering

skjermprofilen som skulle bli verdenskjent

former og modeller.

som markerer PHs 125- årsdag sammen

som System PH.

med hans signatur.

Det er imidlertid tvilsomt at modellen hadde

Ny lampe i original drakt

oppnådd samme suksess uten det konstruk-

Blant Henningsens mange kjente verk stiller

Gylne toner

tive kompaniskapet Henningsen innledet

PH Kongle og PH 5 - lampen i en egen

Modellen PH 5 er betraktet som det avgjø-

med Louis Poulsen. Sistnevnte produserte

lysende klasse. PH Kongle så dagens lys i

rende bevis på det visjonære arbeidet Hen-

sine første lamper i 1924, og begynte

1958 og ble laget for restauranten Langelinie

ningsen la ned for å forme lys. Den blendfrie

samarbeidet med Henningsen bare få år

Pavillonen i København. Den var fremstilt

pendelen er intet annet enn en legende. I

76

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

Profile for inmag
Advertisement