Page 54

Helse & velvære

Massasjebad

Tekst: Frode Dalen

«Ønsker du å oppleve fordelene med massasjebad kan du ta turen innom Quality Spas. Der kan du se nærmere på modellene de har eller prøvebade om du ønsker det.»

Opplev helsefordelene med et massasjebad Å SETTE SEG NED I ET SPA BAD KAN GI

når du sitter i et massasjebad, er tempera-

gi. Oppvarmede vannstråler blandet med luft

MANGE HELSEFORDELER. VISSTE DU FOR

turen ofte konstant og høyere enn kropps-

gir en unik terapeutisk massasje.

EKSEMPEL AT ORDET «SPA» ER ET

temperaturen. Derfor avkjøles ikke blodet

Massasjebad har seter som er utstyrt med

AKRONYM FOR DET LATINSKE « SALUS

som sirkulerer, men returneres dypt inn

ulike dysekonfigurasjoner for å fokusere på

PER AQUAM», SOM BOKSTAVELIG TALT

i kroppen med en høyere temperatur enn

flere bestemte deler av kroppen. Som en

BETYR «HELSE FRA VANN». UTENDØRS

tidligere og gir derved en terapeutisk varme.

utdannet massør, kan dysene i massasjeba-

SPA HAR UTVIKLET SEG MYE SIDEN FOLK

det lindre såre muskler når du trenger det

I OLDTIDEN SATTE SEG NED I NATURLIGE

Oppdrift

KILDER MED MINERALVANN, TIL DET VI

Selv de mest veltrente blant oss har

I DAG OMTALER SOM ET MASSASJEBAD.

mye vektbelastning på leddene. Tenk for

Opplev det selv

MEN GRUNNENE TIL AT FOLK OPPLEVER

eksempel på bena dine og anklene; de bærer

Gi deg muligheten til å oppleve det selv.

DET MINST LIKE BRA I VÅR TID, KAN OPP-

nesten hele kroppsvekten. Andre ledd er

Ta turen til Quality Spas i Solheimveien 28

SUMMERES I TRE ENKLE PRINSIPPER SOM

også i stadig bevegelse. Og uheldigvis er det

på Lørenskog for å se aktuelle modeller,

PÅVIRKER KROPPEN.

også slik at alle har opplevd en eller annen

eller for å prøvebade. De svarer gjerne på

form for ryggsmerte, eller i det minste vet

spørsmål og kan gi deg en rask innføring

Varme

om noen som har problemer med ryggen.

eller demonstrasjon. Alt du trenger å gjøre er

Når kroppen absorberer varme, oppstår flere

Når man sitter i et massasjebad, vil naturlig

å stikke innom og spørre.

forskjellige fysiologiske prosesser. Opp-

oppdrift i vannet redusere kroppsvekten med

varming av kroppen gir økt blodsirkulasjon.

ca. 90%. Derfor er belastningen på ledd og

Oppvarming av blodet fører til at blodårene

muskler sterkt redusert når man slapper av i

utvider seg. Dermed reduseres blodtrykket.

et massasjebad.

Det varme vannet virker også muskelavslappende, ettersom varmen fra vannet trenger

Hydroterapi

dypt inn i musklene. Vanligvis forsøker krop-

Alle som har vært i et massasjebad er kjent

pen å kjøle seg selv ned ved at blodet fører

med den avslappende effekten og de åpen-

varmen til hudoverflaten for avkjøling. Men

bare fordelene massasjedysene i seg selv kan

54

Nº1 2019

som mest.

FAKTA

Quality Spas

• Adresse: Solheimveien 28, 1473 Lørenskog • Telefon: 67 97 06 00 • E-post: kontakt@qualityspas.no • Webside: www.qualityspas.no • Facebook: www.facebook.com/QualitySpasAS • Instagram: www.instagram.com/qualityspas • Youtube: www.youtube.com/user/qualityspas

Profile for IN magasinet

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

Profile for inmag
Advertisement