Page 24

Lillestrøm Torv

Tekst: Trine Texnæs

Byens hjerte

Ved Lillestrøm Torv finner man tilbud om alt fra advokathjelp til bunadssøm, øl og konserter. Uten sammenlikning forøvrig.

Her er et lite knippe av alle de forskjellige

funnet og vise lokalt engasjement. For

etasje – på gateplan (Gulating har litt andre

virksomhetene sentrert rundt Lillestrøm

Advokatfirmaet Mageli har det vært en

åpningstider enn advokatfirmaet). Puben og

Torv:

lang og god tradisjon at advokatene også

restauranten har blitt et franchise-sted, med

engasjerer seg i lokalmiljøet. Vi blir faktisk

øl som hovedsatsingsområde.

Advokatfirmaet Mageli

oppmuntret til det, sier Kokkim, som legger

– Vi har god mat også så klart, Gode

I 2. etasje på Torvet 3 ligger Advokatfirmaet

til at det frivillige engasjementet også bidrar

Smaker står for kjøkkenbiten, og vi kjører

Mageli. Avdelingen i Lillestrøm er ett av tre

til mange gode opplevelser som gjør det

konserter. Minst en gang i uken er det

kontorer, de har avdelinger også på Hamar

lettere å gjennomføre lange arbeidsdager

konserter, men det varierer hvilke dager,

og i Oslo.

om advokat.

sier Terence (Terry) Bontveit Johannessen,

– Her i Lillestrøm arbeider vi mest med

som er ny eier og driver av stedet.

avtaler, kontraktsrett, prosedyre, fast eien-

Gulating Pub

dom, arbeidsrett og skatt, sier advokat og

Og å møtes kan folk gjøre på Gulating Pub.

Voksent, men «lekent»

partner Morten Kokkim. Han understreker at

Også de med adresse Torvet 3, riktignok i 1.

Gulating har 30+ folket som målgruppe, og

dette er de fagområdene de er best på.

tar dermed ikke sikte på å være et typisk ungdomssted, men med et mer voksent kli-

Samarbeider

entell. Likevel er det lov å være litt «leken»;

Med fem advokater i Lillestrøm, tre i Oslo,

I lokalet finner gjestene fire flipperspill, samt

og tolv på hovedkontoret i Hamar, dekker

arkadespill og shuffle.

Mageli alle områder innen jussen. De er et full-service advokatfirma, som samlet har en

Ølsorter

bred faglig kompetanse.

Johannessen er tydelig på hva som er

– Kontorene samarbeider seg imellom og vi

satsingsområdet på drikkefronten;

bistår klientene der de er uavhengig av hvor

– Ølsorter. Vi har 15 sorter øl på fat, og

våre advokater sitter, sier Kokkim.

akkurat i øyeblikket så har vi også 101 øl på boks/flaske, selv om dette varierer litt.

Godt miljø

Vi gjør jo vin, sprit og drinker også – vi må

Kokkim gir uttrykk for at det er et godt

tilby det – men Gulating er ikke et typisk

advokatmiljø i Lillestrøm, og at Romerike og

drinksted, sier Johannessen.

Lillestrøm er et vekstområde. Selv er han styreleder i Lillestrøm Sportsklubb. Kollega

Lang fartstid innen utelivsbransjen

og partner i Mageli, Harald André Ryen, er

Den nye innehaveren har lang fartstid innen

leder av Lillestrøm Næringsråd.

utelivsbransjen.

– Vi er ikke bare opptatt av å drive advokat-

– Jeg begynte i bransjen i 1990. De ti første

firma, smiler Kokkim.

årene jobbet jeg på Garage i Bergen, og

– Det er også viktig å bidra til lokalsam-

etter det så var jeg tretten år på Mono i

24

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

Profile for inmag
Advertisement