Page 14

Interiør & design

Jan Thomas for Magnor Glassverk

travle hverdag som stylist møter han stadig

Enorm respons

i et hyttemiljø som i et glamorøst hus. Og

interessante mennesker og det er herfra mye

Begge kolleksjonene har fått et litt røft preg,

koppene skal man kunne ta med ut i hagen

av inspirasjonen til porselensserien Love

men med en glamorøs touch.

for å drikke teen sin om morgenen.

kommer fra.

– Etter det første møtet med Magnor gikk

Selv om han ikke kan røpe for mye kan vi

– Alle har en historie å fortelle og fortjener

jeg hjem og ble liggende våken. Til slutt

vente oss mer fra Jan Thomas og Magnor i

å bli møtt med varme og kjærlighet. Jeg

måtte jeg bare stå opp og begynte å skissere

fremtiden.

synes vi har blitt så dårlige til å snakke med

det som skulle bli The Bucket. Og den har

– Magnor forteller at de har fått enorm

hverandre. Kanskje kan kjærlighetskollek-

blitt akkurat sånn jeg så for meg. Jeg er jo

respons på The Bucket og Love, noe jeg

sjonen min minne folk på at de må legge fra

en stor, norsk mann og liker ikke dilldall.

blir veldig ydmyk over. Jeg opplevde at et

seg mobilen og heller snakke sammen?

Selv om jeg dro til USA og bodde 20 år i

av mine store forbilder Helene Hennie likte

Porselenskrusene i Love kommer i to ulike

Hollywood, verdens glamour hovedstad, så

kolleksjonen veldig godt, og jeg håper virke-

størrelser, men begge er gode å holde rundt

er jeg fremdeles en viking. Jeg liker store,

lig at hun vil bruke den i arbeidet sitt. Sånt

og perfekte for å drikke en kopp te mens man

kraftige ting som ikke er delikate eller

gjør meg både stolt og takknemlig.

har en god samtale.

skjøre. Så The Bucket måtte være store og

Og selv om det fremdeles er hemmelig

– Magnor hadde aldri laget en så stor kopp

ha en kraft i seg. Det var faktisk noen som

nøyaktig hva han jobber med, kan han si så

tidligere. Men når jeg reiser pakker jeg

gjettet at jeg hadde laget champagneglass

mye at han har allerede begynt å skissere litt.

alltid med meg en kaffekopp. Jeg liker litt

da de fikk vite at jeg hadde designet for

Vi har med andre ord mye å glede oss til!

melk i kaffen og elsker te, og synes alltid

Magnor. Jeg som ikke drikker champagne

I Oslo finner du en egen Magnor Brandstore

koppene på hoteller er for små. Derfor har

en gang, sier han med en hjertelig latter.

på GLASMAGASINET på Stortorvet. Her kan

jeg tegnet koppen i den størrelsen, forteller

– Jeg ønsket at seriene skulle være «af-

du blant annet se nærmere på kolleksjo-

han.

fordable luxury», ting som fungerer like bra

nene til Jan Thomas.

14

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

Profile for inmag
Advertisement