Page 60

Hva skjer i Oslo

Våren 2020 på Nationaltheatret

Tekst: IN magasinet | Foto: Øyvind Eide/Nationaltheatret

Politisk, leken og absurd TEATERVÅREN PÅ NATIONALTHEATRET

unndrar seg lekenheten og absurdismen.

ER HER – DEN ER POLITISK, LEKEN OG

Det blir poesi og rock på Amfiscenen med

ABSURD!

forestillingen Menneske, kjære menneske. På Torshov kan du oppleve Kingsford Siayors

Urpremiere 15. februar på Amfiscenen. Regissør: Anders T. Andersen. • Den kaukasiske krittringen Premiere 21. mars på Amfiscenen.

Gjør deg klar for et storslått epos på

personlige historie i Superkid. Og det blir

Hovedscenen, når den klassiske romanen

samfunnsdebatt: Hva vil vi med skolen?

Jane Eyre blir en estetisk eksplosjon – om

Spørsmålet drøftes i Reform 97 – en nær

og onkel Brun

kjærligheten og om å velge sin egen vei.

forestilling om skolepolitikk. Til slutt vil vi

Premiere 18. april på Torshovteatret.

Teaterlek blir det også i Bertolt Brechts sam-

trekke frem teatrets husdramatiker Kathrine

funnsdrama Den kaukasiske krittringen – om

Nedrejord, som har skrevet Vi hjemløse, et

moral og morskjærlighet i krigsherjingens

sårt og vakkert skuespill om en flyktningfa-

tid. Våren 2020 får du også se absurdismens

milie og den øredøvende freden.

mester, Samuel Beckett, med forestillingen

Regissør: Johannes Holmen Dahl. • Tante Grønn, tante Brun, tante Fiolett

Regissør: Ole Anders Tandberg. • Hunder Urpremiere 10. januar på Malersalen. Regissør: Runar Hodne. • Vi hjemløse

Lykkedager. Det blir også et gjensyn med

Her er vårens nye forestillinger:

Urpremiere 14. marspå Malersalen.

tantene i Elsa Beskows nostalgiske barn-

• Lykkedager

Regissør: Torkil Sandsund.

domsdrøm, som kan oppleves lett absurd, når fire skuespillere undersøker hvordan det står til med dem i dag – i Tante Grønn, tante Brun, tante Fiolett og onkel Blå – en forestilling for voksne. Heller ikke Vibeke Tandbergs debut som dramatiker, stykket Hunder,

60

Nº4 2019

Premiere 14. februar på Hovedscenen. • Jane Eyre Premiere 25. mars på Hovedscenen. • Reform 97 Urpremiere 24. januar på Amfiscenen. • Menneske, kjære menneske

• Superkid Gjestespill fra 20. mars på Torshovteatret. Regissør: Josette Bushell-Mingo. Medregissør: Cici Henriksen.

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement