Page 57

NOIR NOIR

by Halvor Bakke by Halvor Bakke by Halvor Bakke

NOIR er designet interiørdesigneren Halvor Bakke. Inspirasjonen har hanhentet hentetfrafraenenavavsine sinereiser reisertiltilLe LeMarais Maraisi iParis Parismed med fantastiske fantastiske gourmetopplevelser gourmetopplevelser NOIR er designet av av interiørdesigneren Halvor Bakke. Inspirasjonen har han NOIR er designet av interiørdesigneren Halvor Bakke. Inspirasjonen har han hentet fra en av sine reiser til Le Marais i Paris med fantastiske gourmetopplevelser verdenskjente Michelinrestauranter. Han glad i bådeå ålage lagemat matogogå åpresentere presentereden denpå påen endelikat delikatmåte måte som som hever hever matopplevelsen. matopplevelsen. Sort Sort porselen porselen på på verdenskjente Michelinrestauranter. Han er er glad i både på verdenskjente Michelinrestauranter. Han er glad i både å lage mat og å presentere den på en delikat måte som hever matopplevelsen. Sort porselen fremhever maten unik måte maten spille hovedrollen.Man Manspiser spiserlike likemye myemed medøynene øynenesom sommed medganen. ganen. Det Det sorte sorte luksuriøse luksuriøse bobleglasset bobleglasset fremhever maten på på en en helthelt unik måte ogog larlar maten spille hovedrollen. fremhever maten på en helt unik måte og lar maten spille hovedrollen. Man spiser like mye med øynene som med ganen. Det sorte luksuriøse bobleglasset er selve prikken over skaper helhetlig sort sobertuttrykk. uttrykk. NOIR NOIRkommer kommersom somsort sortbobleglass, bobleglass, flat flat tallerken, tallerken, dyp dyp tallerken, tallerken, asjett asjett og krus. er selve prikken over i’en,i’en, og og skaper et et helhetlig sort ogogsobert er selve prikken over i’en, og skaper et helhetlig sort og sobert uttrykk. NOIR kommer som sort bobleglass, flat tallerken, dyp tallerken, asjett og krus.

Magnor Glassverk Grensevegen 633, 2240 Magnor- tel - tel 62 83353500 00 - info@magnor.no--www.magnor.no www.magnor.no Magnor Glassverk AS,AS, Grensevegen 633, 2240 Magnor Magnor Glassverk AS, Grensevegen 633, 2240 Magnor - tel626283 83 35 00- -info@magnor.no info@magnor.no - www.magnor.no

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement