Page 39

JUL I ILLUMS BOLIGHUS BUNGALOW BUNGALOW DENMARK DENMARK Papirstjerne. Papirstjerne. Moonlight. Moonlight. 50 50 cm cm 200,200,Snow. 60 60 cm cm 190,190,Snow. Vivien. 80 80 cm cm 330,330,Vivien.

Ape. Ape. Liten Liten 11 095,-. 095,-. Nisselue. Nisselue. Liten Liten 199,199,Skiløper Skiløper 999,999,- pr. pr. stk. stk. Nissemor eller eller julenissen julenissen 649,649,Nissemor

ROYAL ROYAL COPENHAGEN COPENHAGEN Stjerne Riflet Riflet Jul. Jul. Stjerne Kopp m/underskål m/underskål 529,529,Kopp Kanne. Fra Fra 489,489,Kanne. Sukkerskål Sukkerskål 579,579,Skål Skål på på fot fot 629,629,Tallerken. 19 19 cm cm 299,299,Tallerken. Nyhet. Høyhankskrus Høyhankskrus 579,579,Nyhet. Tekanne Tekanne 11 099,099,Konfektskål. Konfektskål. 30 30 cl cl 329,329,Etasjefat 11 199,199,Etasjefat

PSST!

ILLUMS ILLUMS BOLIGHUS BOLIGHUS COLLECTION COLLECTION Nøtteknekkeren 299,299,Nøtteknekkeren Nyhet. Kun Kun ii Illums Illums Bolighus. Bolighus. Nyhet.

ALTERLYSET ALTERLYSET Alterlys. Fra Fra 99,99,Alterlys. Kalenderlys. Kalenderlys. Fra Fra 119,119,KUNSTINDUSTRIEN KUNSTINDUSTRIEN Voksalterlys. Fra Fra 34,34,Voksalterlys. Kalenderlys. Fra Fra 149,149,Kalenderlys. Adventslys Adventslys 215,215,-

Har du du sett sett vår vår nyeste nyeste katalog katalog med med både både nyheter nyheter og og klassikere klassikere – – samt samt et et innstikk innstikk med med gode gode Har dags- og og juletilbud! juletilbud! Hent Hent den den ii Illums Illums Bolighus Bolighus eller eller se se den den på på nettsiden nettsiden vår vår www.illumsbolighus.no www.illumsbolighus.no dags-

O OS SL L O, O, G GL LA AS SM MA AG GA AS S II N NE ET T S ST TO OR RT TO OR RV VE ET T ·· O OS SL LO O ,, V V II K K AT AT E ER RR RA AS SS SE EN N ·· B BE ER RG GE EN N ,, B BE ER RS ST TA AD DH HU US SE ET T ST T AVA AVA N NG GE ER R ,, A AR RK KA AD DE EN N T TO OR GT TE ER RR RA AS SS SE EN N ·· T TL LF F 2 22 2 0 01 1 5 55 5 1 10 0 ·· W WW W W. W. II L LL LU UM MS SB BO OL L II G GH HU US S .. N NO O S RG

Vi Vi tar tar forbehold forbehold om om trykkfeil, trykkfeil, utsolgte utsolgte varer, varer, prispris- og og avgiftsendringer. avgiftsendringer. Utvalget Utvalget mellom mellom butikkene butikkene kan kan variere. variere.

KAY BOJESEN BOJESEN DENMARK DENMARK KAY

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement