Page 26

Kunstnerportrett

Juleroser fra Herborg Kråkevik hos Galleri Semmingsen

Over: Christopher Rådlund «Stetind» Olje på lerret

Peter Skovgaard U.T. Olje på lerret.

Sergej Sviatchenkom Juleroser collager 2019.

– Vi bruker mye tid på å sette sammen heftet og få tak i de bidrags-

tett forhold til tidløshet og tradisjon, og det er noe både Herborg og

yterne vi ønsker oss, men heldigvis har det ikke manglet på dyktige

jeg har felles, fortsetter Astrid Hilde.

folk som har ønsket å bidra. Jeg tror mange synes det er kjekt å få ta del i en slik tradisjon.

Stemningsfull utstilling Astrid Hilde som feirer 20- års jubileum som gallerist i år, kjenner

To kunstelskere finner hverandre

også til de originale juleheftene fra forrige århundre.

«Juleroser» er imidlertid mer enn bare gode tekster, det fremmer

– De var utrolig vakre og jeg synes Herborg har revitalisert dem på

også kunst. Fra avdøde storhe-

en fantastisk måte. Magasinet

ter som Kjell Aukrust, til langt

får godt frem det samspillet

ferskere navn.

som faktisk hersker mellom

– Samtidskunst er viktig for

de ulike kunstartene; musikk,

oss. Ambisjonen vår er å få

litteratur og billedkunst.

de beste samtidskunstnerne

Juleutstillingen hos Galleri

med, og til det trenger vi

Semmingsen åpner 7. desem-

noen ganger hjelp fra private

ber, og da vil både Astrid Hilde,

gallerier. En av mine favoritter

Herborg og flere av kunstnerne

er Galleri Semmingsen på

være tilstede. «Juleroser» vil

Tjuvholmen. Eieren Astrid

også være å få kjøpt i galleriet

Hilde har et inderlig forhold til kunst, og der er vi ganske like. Selv

under juleutstillingen.

om hun arbeider full tid med billedkunst og jeg nok har mest peiling

– Magasinet har noe trygt og tradisjonelt over seg, drømmende og

på litteratur har vi en form for gjensidig nysgjerrighet. Derfor ble

vakkert, og mot det sirlige følte jeg det ville være riktig å kompen-

jeg både stolt og glad da den dansk-ukrainske collagekunstneren

sere utstillingen med noe mer maskulint – om man kan kalle et

Sergej Sviatchenko, som er med i årets «Juleroser», også fikk stille

kunstuttrykk det? Dere kan vente dere et spennende møte mellom

ut bildene sine under Galleri Semmingsen sin juleutstilling.

Skovgaard ekspressive malerier, den høytidsstemte og melankol-

– Vi er skjønt enige om at kvalitet krever tid. Kunsten jeg selger

ske naturbildene til Christopher Rådlund sammen med mer sur-

byttes sjelden ut av dem som kjøper den, og det samme gjelder

realistiske og litterære Sergei Sviatchenko. Det vil bli innholdsrike

«Juleroser». Begge deler er noe man beholder. Det handler om et

møter, avslutter Semmingsen.

26

Nº4 2019

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement