Page 178

Mat & drikke

Ost

Tekst: IN magasinet | Foto: Tine

Julekalender full av ost

KALENDEREN INNEHOLDER FØLGENDE OSTER: • TINE Norsk Alpeost

EN OSTEKALENDER FOR OSTEELSKERE ER

Matentusiaster som er opptatt av kvalitetsoster

• TINE Østavind

NÅ I BUTIKKENE. KALENDEREN INNEHOLDER

med mye karakter kan glede seg til en julekalen-

• TINE Østavind Vellagret

24 AV TINES KJENTE, KJÆRE NORSKE OSTER

der full av osteglede.

• TINE Norsk Edamer

OG EN AV OSTENE ER YSTET EKSKLUSIVT FOR KALENDEREN.

• TINE Norsk Edamer

Finner du gullbilletten?

Vellagret

Det gjemmer seg også en gullbillett i en av

• TINE Ekte Hvit Geitost

TINEs julekalender er Norges første julekalender

kalendrene og den heldige finneren kan vinne et

• TINE Norsk Gräddost

med ost og hver luke inneholder en stav med

eksklusivt ostehjul.

• TINE Julebrunost

herlig norsk ost. I kalenderen kan du finne blant

– Kalenderen selges kun i et meget begrenset

• TINE Nøkkel

annet Norsk Alpeost, Østavind, Julebrunost,

opplag og vi håper de som får tak i den setter

• Norvegia Vellagret

Norveiga, Ekte Hvit Geitost og Jarlsberg.

pris på herlige norske oster gjennom adventsti-

• Norvegia

– Alle ostene kommer fra Norge og er ystet på

den, sier Brautaset.

• Jarlsberg

frisk norsk melk fra gårder rundt om i landet,

Kalenderen kan fås kjøpt på COOP Supermarked,

• Østavind Vellagret

sier ansvarlig for Ostekalenderen i TINE, Julie

MENY, Spar, Eurospar og kolonial.no og vil ha en

Brautaset.

pris på 299 kroner.

178

Nº4 2019

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement