Page 161

Scandic Sjølyst i «ny drakt»

Nytt i Oslo

Hele første etasje har blitt bygd om til en spennende à la carte restaurant som har fått navnet Skabos Hage. Tidligere holdt nemlig Skabos Jernbanevognfabrikk til på tomten der hotellet nå ligger.

Det var dessuten mange bedrifter som

riøret med bruk av farger og planter. Det er

skiløyper på Bygdøy er dessuten perfekt for

etterspurte møte- og kurslokaler og nå

gøy å ha en historie å fortelle og vi ønsker

de som liker å trene utendørs. Etter oppus-

hadde vi en fin mulighet til å kunne tilby

også å ta den med oss inn i maten, som er

singen har Scandic Sjølyst også fått på plass

dette.

inspirert av det grønne og kortreiste. Nå har

topp moderne kurs- og konferanselokaler.

dessuten Sjølyst Plass utenfor hotellet blitt

Med det siste innen lyd og bilde, store vin-

Spennende restaurant

omregulert til å bli bilfritt. Her kommer

duer, høyt under taket og fleksible skilleveg-

Scandic Sjølyst har også benyttet anlednin-

det et hyggelig uterom og vi vil få en stor

ger som enkelt forandrer et stort rom til fire

gen til å fornye mat og drikke konseptet til

uteservering med varmelamper. Vi håper

mindre møtelokaler ligger alt til rette for

glede for både hotellets gjester og de som

å bli et naturlig samlingspunkt for de som

gode opplevelser enten du skal arrangere

bor i området. I 2. etasje har de fått på plass

bor her på Skøyen og at restauranten blir et

seminar, messe, event eller konfirmasjon.

en stor restaurant hvor Scandic sin kjente

sted hvor man kommer for å spise eller ta

– Konferanseavdelingen har blitt lys og

frokost serveres. Med plass til over 200

et glass på kvelden.

varm med skandinavisk design og materialvalg som gir en lun følelse. Vi har også

gjester serveres det også lunsj og middag til større selskaper.

Rom til alle anledninger

et kjempeflott styrerom. Alt er dessuten

Hele første etasje har blitt bygd om til en

Hos Scandic Sjølyst får du rom til alle

på ett plan og har egen inngang. Vi tilbyr

spennende à la carte restaurant som har fått

anledninger.

full matservering gjennom hele dagen og

navnet Skabos Hage. Tidligere holdt nemlig

– Scandics mål er at vi skal kunne tilby rom

for tilreisende deltagere har vi selvfølgelig

Skabos Jernbanevognfabrikk til på tomten

til alle. Vi har også rom for de som trenger

hotellrom, avslutter Theodor med et smil og

der hotellet nå ligger.

tilpassede rom på grunn av funksjons-

ønsker alle hjertelig velkommen til Scandic

– Før i tiden var Skøyen et industriområde

nedsettelser, blant annet har vi flere rom

Sjølyst!

og vi ønsket å gi et anerkjennende nikk til

som henger sammen med en dør imellom

områdets historie. I restaurantens interiør

som er perfekt både om man har med en

FAKTA

kan man se tydelige spor etter industrihis-

ledsager eller for familier. Rommene våre

torien, med teglsteinsbord, teglsteinsgulv

med bunkbeds er populære blant idrettsfo-

som går over i betonggulv og åpen himling

reninger og rommene med sovesofa blant

med synlige rør. I kontrast til industrien her

vennegjenger. Hos oss skal alle finne et rom

på Skøyen var det landlig idyll og feriested

som passer!

nærmest rett over gaten for byens mer pri-

Hotellet har også fått et helt nytt trenings-

vilegerte borgere på Bygdøy. Hageaspektet

rom med alt du trenger for en god trenings-

og naturen ønsket vi også å få frem i inte-

økt. Nærheten til flotte turstier, strender og

• Scandic Sjølyst har nå åpnet 305 flotte rom, nytt treningsrom, nye fellesområder, kurs- og konferanseavdeling og ny à la carte-restaurant, Skabos Hage. • Adresse: Sjølyst plass 5, 0212 Oslo • Tlf 23 15 51 00 • E-post: sjolyst@scandichotels.com • Web: www.scandichotels.no/sjolyst • Facebook: www.facebook.com/scandicsjolyst • Instagram: www.instagram.com/scandicsjolyst

Scandic Sjølyst

Nº4 2019

161

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement