Page 160

Nytt i Oslo

Scandic Sjølyst i «ny drakt»

Tekst: Mona Gullstein | Foto: Tord-Erik Andresen for Scandic Hotels

Helrenovert & utvidet

hotell på SKØYEN De siste årene har Scandic Sjølyst gjennomgått en storstilt oppussing og utvidelse. Hotellet fremstår nå i splitter ny drakt med hele 88 nye rom, en stor kurs- og konferanseavdeling og ikke minst en flott restaurant i første etasje. Her ligger med andre ord alt til rette for at hotellet skal bli et samlingspunkt både for tilreisende og de som bor i området! Det er ingenting å utsette på beliggenheten

– Vi har holdt på med dette prosjektet i litt

planlegging, forhåndsregler for stort og

til Scandic Sjølyst. Her kan man bo i rolige

over to år. Hotellet stod opprinnelig ferdig i

smått samt løsningsorienterte kolleger ser

omgivelser med kort vei til naturopplevelser

1996 og har hatt 217 rom. Så var vi så hel-

vi i ettertid at det fungerte mye bedre enn

på Bygdøy, samtidig som det kun tar noen få

dige at vi fikk forespørsel fra vår gårdeier

fryktet. Og nå som hotellet står ferdig har vi

minutter med toget inn til sentrum. Når det

Sparebank1, om vi var interesserte i å også

fått utrolig mange positive tilbakemeldinger

i tillegg bare er 200 meter til flytoget er det

drifte bygget vegg i vegg og gjøre det om til

fra gjestene.

ikke rart at hotellet er en populær destina-

hotell og kurs- og konferanselokaler, fortel-

Etter utvidelsen har Scandic Sjølyst nå 305

sjon både for forretningsreisende, barnefa-

ler hotelldirektør Theodor von Porat.

rom i ulike størrelser og til sammen er

milier, foreninger og venner på tur.

– I tillegg pusset vi opp alle rom i det gamle

hotellet utvidet med hele 5.000 m².

De siste årene har det vært hektisk byggeak-

bygget, bygde om hele 1. og 2. etasje og

– Det er mange store bedrifter i området

tivitet ved hotellet og i høst kunne de ansatte

lagde overganger mellom byggene. Vi

som etterspør rom så vi visste at det var et

ønske både gamle og nye gjester velkommen

holdt åpent under hele ombyggingen og

behov for økt kapasitet både når det gjelder

til et nyoppusset og større hotell.

det var til tider utfordrende, men med god

forretningsreisende og innen ferie og fritid.

Det er mange bedrifter som etterspør møte- og kurslokaler, nå kan Scandic Sjølyst tilby dette.

160

Nº4 2019

Hotellet har fått et helt nytt treningsrom med alt du trenger for en god treningsøkt.

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement