Page 146

Interiør & design

Dansk designbelysning fra Le Klint

Tekst: IN magasinet | Foto: Le Klint

CALEO Modelloversikt Design: Rikke Frost • CALEO ORIGINAL Dimensjoner: Dia 60 cm Anbefalt lyskilde: 1500 LM, 20 W, E27 Veil. pris: 12.995,• CALEO 1 Dimensjoner: H 33 - Dia. 24 Anbefalt lyskilde: 600 LM, 20 W, E27 Veil. pris: 5.295,• CALEO 2 Dimensjoner: H 56 - Dia. 36 Anbefalt lyskilde: 1500 LM, 20 W, E27 Veil. pris: 8.995,-

Spisebordslampen CALEO SPISEBORDSLAMPEN CALEO KJENT FRA

listiske og enkle skissen til LE KLINT, som

som utover den originale lampen også

DEN DANSKE TV-SERIEN «DANMARKS

jeg noensinne har sendt til en potensiell

inneholder en kule-formet pendel i «small»

NESTE KLASSIKER» ER NÅ TIL TILGJEN-

samarbeidspartner. De likte heldigvis ideen,

og «medium». Mønsteret og «strekene» er

GELIG I BUTIKK. ETTER KAMERAENE

og sammen utviklet vi lampen. Ideen om

beholdt i de nye lampene, mens opphenget

SLUKKET, FORTSATTE DESIGNER RIKKE

å kunne åpne og lukke skjermen var for

og retningen på mønstret er mer tradisjonelt

FROST OG LE KLINT Å VIDEREUTVIKLE DEN

vanskelig å løse, men formen, opphenget

på de nye medlemmene i CALEO-familien.

FØRSTE PROTOTYPEN FOR Å LØSE ALLE DE

og mønsteret på skjermene ble bevart og

FUNKSJONELLE OG PRODUKSJONSMES-

har skapt et mer utradisjonelt uttrykk på

Om designeren

SIGE ASPEKTENE.

et ellers meget velkjent og tradisjonelt

Rikke Frost ble den er vinneren av den

håndverk, foteller Rikke Frost.

danske programserien «Danmarks neste

– Med kun tre uker til å skape en spisebord-

klassiker» med barnemøbelet «Bukki». I

slampe til programmet tenkte jeg raskt på

Elegant og eksklusivt uttrykk

forbindelse med et av programmets utfor-

papir som et opplagt materialvalg. Ideen

Med sine flotte detaljer og gjenkjennelige

dringer, oppgaven om å skape en flott spi-

om å kunne spre lyset gjennom en mer eller

plisseer utstråler lampen både eleganse og

sebordslampe samarbeidet Rikke Frost med

mindre lukket og foldet «papirkule» vokste

eksklusivitet. Navnet Caleo er den latinske

LE KLINT om å designe en lampe. Lampen

seg større. På grunn av den stramme tids-

betegnelsen på «å fremheve», som henviser

fra programmet med noen justeringer, som

planen sendte jeg nok den mest minima-

til de brune «strekene» som fremhever

en lampeserie, er døpt «CALEO». Navnet er

foldene, både når lampen av slukket og når

latinsk og betyr «å fremheve», som henviser

lyset er slått på. «Strekene» gir lampen et

til lampens lekre brune «streker», som ble

detaljert og flott uttrykk.

skapt for hånd.

To nye medlemmer

I Oslo kan du se nærmere på Caleo fra Le

Underveis i produktutviklingen fødtes også

Klint hos Jhon møbler i Stensgata 2 på

en ny idé. Med inspirasjon hentet i TV-lam-

Adamstuen.

FAKTA

Her finner du Caleo fra Le Klint i Oslo

• Du kan finne Lamper fra Le Klint hos JHON MØBLER. • Adresse: Stensgata 2 / Oslo • Telefon: 99 59 30 20 • Webside: www.jhonmobler.no • Facebook: www.facebook.com/jhonmobler • Instagram: www.instagram.com/jhonmobler

146

Nº4 2019

pen skapte Rikke Frost en CALEO-familie,

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement