Page 143

Norsk smykkedesign

Vido

Gullsmed

Noën

På Paleet finner du også smykkemerket Noën som kun benytter Fairtrade gull fra en spesiell gruve i Argentina. I tillegg er mange av diamantene Noën bruker resirkulerte. Dette er også noe Gullsmed Heyerdahl selv har gjort lenge. De er nemlig et kjent navn innen redesign av smykker. Har du gamle smykker liggende i smykkeskrinet som du ikke lenger bruker, kan de hjelpe deg med å bygge de om til et nytt og moderne smykke.

Rikke Harsheim

Noën

laget smykkene, hvor de kommer fra, og

aller første.

muligheten til å resirkulere smykker og

hvilke stener som er brukt.

Kriteriene for å få Fairtrade-stempelet er

metaller istedenfor å kjøpe nytt. Vi ser også

– Dette er noe vi lenge har vært opptatt av

strenge og alt fra arbeidsforhold til miljøhen-

at det er en trend i dag at folk kjøper litt

her hos oss, og vi kjøper kun lovlige diaman-

syn granskes nøye.

bedre kvalitet som varer litt lengre. Jeg tror

ter sertifisert i henhold til Kimberley-trak-

– Noën er et lite firma i Tyskland og ekte-

det vil komme flere krav til produsenter i

taten. Dette er et system FN har laget, slik

paret som driver det lager kul og innovativ

fremtiden om å synliggjøre hva man gjør.

at diamanthandelen påser å oppfylle visse

design, sier Thomas Heyerdahl.

Men skal man få fortgang i dette må også

menneskelige og miljømessige krav.

– Tidligere kalte de det økologisk gull, men

forbrukerne bli flinkere til å etterspørre for

til slutt fikk de Fairtrade-stempelet. Det er

produktets levetid. Vi er jo litt heldige i vår

Tysk smykkemerke med Fairtrade sertifisering

veldig spennende og ikke minst gøy at de

bransje siden vi allerede selger ting som

viser at det går an å bruke gull kun utvunnet

egentlig er bærekraftige. Norsk design har

På Paleet finner du også et smykkemerke

med vann.

også en bra status i så måte, vi er kjent for

hvor det kun benyttes Fairtrade gull fra en

I tillegg er mange av diamantene Noën

ren natur og fornybar kraft. Dette må vi bli

spesiell gruve i Argentina. Det er det tyske

bruker resirkulerte. Dette er også noe

flinkere til å formidle, avslutter Thomas

smykkemerket Noën som har oppnådd å

Gullsmed Heyerdahl selv har gjort lenge. De

Heyerdahl og ønsker alle velkommen til

få Fairtrade-stempelet. Noën ble startet av

er nemlig et kjent navn innen redesign av

Gullsmed Heyerdahl på Paleet for å la seg

ekteparet Claudia og Malte Schindler og helt

smykker. Har du gamle smykker liggende i

inspirere av norsk bærekraftig design!

siden starten har de hatt et fokus på etikk.

smykkeskrinet som du ikke lenger bruker,

Det var først i 2015 at det ble mulig å få tak i

kan de hjelpe deg med å bygge de om til et

sertifisert Fairtrade gull i Tyskland. Før dette

nytt og moderne smykke. Mange har kanskje

pleide ekteparet å reise selv til gullgruvene i

arvet smykker med stor affeksjonsverdi

Sør-Amerika for å kjøpe økologisk gull som

og slik får man med seg gullet og stenene

var bærekraftig produsert. Da det ende-

videre.

lig ble mulig for tyske smykkemerker å bli

– Vi ønsker at folk skal være bevisste på

sertifisert som Fairtrade var Noën blant de

at de kjøper ekte smykker. Da har man

FAKTA

Heyerdahl

Butikker: Paleet, CC-Vest og heyerdahl.no Telefon: 22 55 25 25 E-post: post@heyerdahl.no Webside: www.heyerdahl.no Facebook: www.facebook.com/heyerdahl.gullsmed Instagram: www.instagram.com/heyerdahl_gullsmed

Nº4 2019

143

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement