Page 79

Kvalitet – og litt luksus ...

Interiør & design

Det føles som om man har kommet inn i et skattekammer når man går inn dørene hos Interiør-Galleriet.

holdt på lengst i bransjen. Jeg begynte som

fremkommelighet og parkeringsplasser i

populært intervjuobjekt, forteller Otto-Jan.

butikksjef for Norsk Rosenthal lørdag 1.

sentrum. Allerede da begynte vi å se oss

Interiør-Galleriet er de eneste i Norge og

november 1969, et firma som vi etter hvert

om etter nye lokaler. Først i 2013 fant vi de

blant få i hele verden som får lov til å selge

overtok.

riktige lokalene og flyttet hit til Riddervolds

Wiinblads originale malerier, litografier og

Han røper at utover 80-tallet syntes han det

Plass. Her stopper både buss og trikk rett

keramikk. Dette har skaffet de berømmelse

begynte å bli litt for lite å gjøre.

utenfor og det er enkelt å komme seg hit

langt utenfor landets grenser og under den

– Jeg har alltid vært interessert i interiør

med bil. Vi var utrolig heldige og kunne ikke

tradisjonelle utstillingen selges mange

og reiste en del rundt i USA og Europa for å

ha funnet en bedre beliggenhet.

av verkene til utlandet. Det er heller ikke

se hva som var det beste av det beste innen

mange originalarbeider igjen på markedet

skilte seg ut og gikk igjen i alle de beste

Juleutstilling med originalkunst av Bjørn Wiinblad

interiørforretningene, som de italienske

Jubileene kommer på rekke og rad for

møbelfabrikkene Turri og Fabian Art,

Interiør-Galleriet i tiden fremover. Til neste

Gode minner

samt spanske Varo Valenti. Disse tre ble

år er det 30 år siden de første gang hadde

Bjørn Wiinblad har vært en viktig kunstner

leverandørene vi satset på da vi i 1987 åpnet

utstilling med originalarbeider av den kjente

for Interiør-Galleriet i disse 30 årene. Han

Interiør-Galleriet i Slottspassagen med

danske kunstneren Bjørn Wiinblad. Siden da

hadde en enorm produksjon og jobbet blant

kunst og møbler i skjønn forening og det er

har en juleutstilling med originalarbeider av

annet for Rosenthal fra 1956 og frem til han

leverandører som vi fremdeles har i dag.

Wiinblad vært fast tradisjon og årets utstil-

døde i 2006. Allerede før vi begynte å selge

Etter hvert ble lokalet for lite og etter to år

ling åpner i midten av november.

kunst stod hans arbeider for ca.50 % av

flyttet Interiør-Galleriet til lokalene ved siden

– Helt frem til han døde pleide han selv å

omsetningen hos Norsk Rosenthal. Mange

av Norsk Rosenthal i Øvre Slottsgate 17.

komme hit under denne utstillingen og da

av hans design er fremdeles i produksjon og

– Det ble en suksess å flytte de to sammen,

var det mye pågang fra media. Wiinblad var

faktisk er et av våre bestselgende serviser

men på 2000-tallet ble det dårlig med både

en hyggelig og sympatisk person som var et

et servise han designet for Rosenthal på

møbler og interiør. Noen få leverandører

og det lønner seg å være tidlig ute om man ønsker å sikre seg et bestemt verk.

Nº3 2019

79

Profile for IN magasinet

IN Oslo 03-2019  

Advertisement