Page 32

. . . t e v o l r o F . . . t e k s l Fore ! t f i g y N VI FEIRER 65 ÅR I BRANSJEN MED JUBILEUMSPRISER PÅ FORLOVELSESRINGER OG GIFTERINGER!

3 mm 0,045 ct. TW-VS Ord. pris 3 999,– Ord. pris 7 999,– Jubileumspris: 2 999,– Jubileumspris: 5 600,–

4 mm Ord. pris 5 999,– Jubileumspris: 4 200,–

0,40 ct. RIVER-SI Ord. pris 32 000,– Jubileumspris: 21 999,– 0,70 ct.RIVER-SI Ord. pris 69 999,– Jubileumspris: 49 999,–

5 mm 0,03 ct. TW-VS Ord. pris 6 999,– Ord. pris 8 500,– Jubileumspris: 4 999,– Jubileumspris: 5 999,–

3 mm Ord. pris 3 999,– Jubileumspris: 2 999,–

0,15 ct. TW-VS Ord. pris 15 000,– Jubileumspris: 10 500,–

0,15 ct. TW-VS Ord. pris 10 999,– Jubileumspris: 6 999,– 5 mm Ord. pris 8 500,– Jubileumspris: 6 500,–

O SLO B ogsta dve ie n 43 T lf : 22 16 60 90

0,40 ct. TW-VS Ord. pris 23 500,– Jubileumspris: 16 500,–

0,30 ct. TW-VS Ord. pris 14 999,– Jubileumspris: 9 999,–

g ullborg en.no

4 mm Ord. pris 6 500,– Jubileumspris: 4 500,–

0,20 ct. TW-VS Ord. pris 15 999,– Jubileumspris: 9 999,–

OSLO Storg ata 28 Tlf: 22 17 51 11

Profile for IN magasinet

IN Oslo 03-2019  

Advertisement