Page 161

Volkswagen ID.3

Nytt om bil

Googler info

for bil har alltid vært der. Det samme har

et hoppeslott, og hvor det grilles pølser og

Og i disse informasjonstider er kundene

fascinasjonen for bilmerket Volkswagen.

serveres popcorn utenfor. Noen gode tilbud

generelt godt opplyst om hva som rører seg

– Jeg har alltid vært VW-entusiast, helt fra

på bil kan man også regne med på slike

på markedet. Zishan opplever at kundene på

jeg var liten. Min mor og min far har alltid

dager.

forhånd kan svært mye om bilen de ønsker

kjørt Volkswagen. Min erfaring er at bilene

– De dagene er en veldig suksess. Og det

seg. De kommer for den ene bilen. Har gjort

er veldig driftssikre og komfortable. Dessu-

skal oppleves som hyggelig å oppsøke oss

research selv. Ingen skal likevel være redde

ten er de av de bedre bilene både med

her på Ryen, sier Zishan.

for å spørre om noe de lurer på.

tanke på pris og kvalitet. Volkswagen ligger

Velkommen til Møller Bil.

– Vi har mye erfaring med bil, sitter på

et sted mellom folkelig og premium, og når

masse kompetanse her på huset, og er her

flere segmenter. Det er en allemannsbil, for

for kunden. Det er tross alt kundene vi lever

den fungerer godt både som bybil, familiebil

av. Lurer du på noe, kan vi gi råd og veiled-

og turbil. Til alle formål, sier han.

ning. Jobben vår dreier seg mye om tillit, og den vil vi være verdig ved å være ærlige, og

Kundedager

ved å vise omtenksomhet ovenfor kunden.

Vil kunder teste ut hva Volkswagen dreier

Jeg ser ikke på dette som et salgsyrke, men

seg om, er det bare å kontakte Møller Bil

mer som et serviceyrke, og hvor vi finner

Ryen. Ta en testtur med aktuelle modeller.

gode løsninger for kunden, sier Zishan.

Iblant har Møller Bil også dekk-dager; Da bytter de dekk for kunden – til en symbolsk

Vokste opp med VW

sum. (Sist gikk pengene til Kreftforeningen).

Selv har Zishan bakgrunn fra Bilakademiet,

Andre ganger arrangerer de familiedager,

og også fra studier i økonomi. Interessen

med aktiviteter for barn, som for eksempel

FAKTA

Volkswagen – Møller Bil Ryen

• Møller Bil Ryen tilbyr salg av både nye og brukte Volkswagen personbiler og Volkswagen Nyttekjøretøy. De er din komplette leverandør av et problemfritt bilhold. Hos dem finner du alt du trenger for å ta vare på din Volkswagen, og de har både bilverksted, skadesenter og eget dekkhotell • Adresse: Enebakkveien 154, 0680 Oslo • Telefon: 24 03 23 00 • Webside: oslo-ryen.volkswagen.no • Facebook: www.facebook.com/mollerbilryen • Instagram: www.instagram.com/vwmollerbilryen

Nº3 2019

161

Profile for IN magasinet

IN Oslo 03-2019  

Advertisement