Page 128

Interiør & design

Huseby fornyer seg

Tekst: Mona Gullstein| Foto: Mona Gullstein & Huseby

NYE UTSTILLINGER GIR NY INSPIRASJON MED SINE MANGE SPENNENDE UTSTIL-

– Det er utrolig spennende og vi kommer til

eies av min far, Nils Petter Markussen. Han

LINGER HAR HUSEBY KJØKKENSENTER

å vise frem mange moderne utstillinger. Vi

er byggmester og kjenner dermed prosjekt-

PÅ SKØYEN NÆRMEST BLITT EN DESTINA-

gjør dette samtidig med at Huseby fornyer

markedet godt. Dette er en fordel for oss

SJON FOR INTERIØRELSKERE PÅ JAKT

seg og kommer med nye produkter. Blant

når det gjelder både store og små prosjek-

ETTER INSPIRASJON. OG DET ER NOK

annet kommer det nye innredninger til skuf-

ter. Vi har også en egen prosjektavdeling,

MANGE SOM GLEDER SEG OVER NYHETEN

fer og skap med litt flere muligheter. For ek-

samt butikker i Moss og Fredrikstad.

OM AT KJØKKENSENTERET NÅ TOTAL-

sempel kan du velge mørkere innredninger

Selv om kjøkken, bad og garderober fra

RENOVERES OG FÅR HELT NYE UTSTIL-

eller filtmatter i skuffene.

Huseby er hovedfokuset tilbyr de også alt det

LINGER!

andre du trenger for å få et helhetlig uttrykk i hjemmet, som gulv, gulvtepper, lamper,

Drømmer du om nytt kjøkken, bad eller

Landets største produsent av kjøkken

garderobe er du nærmest garantert å få nye

For mange av oss er kjøkkenet husets

du trenger for å få ditt drømmehjem. De

ideer etter et besøk hos Huseby Kjøkkensen-

viktigste rom. Her lager vi mat, spiser, gjør

lager også møbler på mål slik at du kan få

ter i Drammensveien på Skøyen. I løpet av de

lekser, jobber og nyter lange måltider med

en skreddersydd TV-benk eller bokhylle som

siste årene har kjøkkensenteret blitt kjent for

venner og familie. Derfor er det viktig at kjøk-

passer perfekt i rommet.

å ha kreative og litt annerledes utstillinger.

kenet både er funksjonelt og et sted vi trives.

– For oss er det helhetlige uttrykket

Mange har tatt turen i ens ærend for å nyte

Huseby er landets største produsent av kjøk-

viktigere enn trender. De siste årene har

utstillingene og det blir nok enda flere etter

ken og er kjent for god kvalitet og høy stan-

dessuten kjøkkenet blitt en stadig mer

den storstilte renoveringen i høst. Nå blir

dard. For et par år siden fikk kjøkkensenteret

integrert del av hjemmet, noe som passer

nemlig alle utstillingene splitter nye og du

på Skøyen nye eiere da familiebedriften

bra for oss siden det er møbelkjøkken vi

vil finne alt fra klassiske og tidløse kjøkken

Brodahl & Jahren tok over. De nye eierne kan

fører. Vi lager mye på skreddersøm og kan

og garderober til de aller siste trendene med

skilte med lang erfaring med Huseby.

skaffe det man måtte ønske av farger på

høy glamfaktor.

– Vi har drevet med Huseby i 40 år og er den

både kjøkken, garderobe og bad, avslutter

– Vi totalrenoverer hele butikken og absolutt

eldste Huseby-forhandleren i Norge, fortel-

Thomas og ønsker alle hjertelig velkommen

alle utstillingene blir nye, forteller kjøkken-

ler salgssjef Thomas Brandth Markussen.

til Huseby Kjøkkensenter for å oppleve de nye

konsulent Nora Fosvold med et smil.

– Brodahl & Jahren er en familiebedrift som

utstillingene!

tapet og andre interiørartikler. Kort sagt alt

FAKTA

Huseby Kjøkkensenter / Brodahl Jahren

• Skøyen: Drammensveien 134 0277 Oslo 22 54 52 30 Web: www.huseby.no Instagram: www.instagram.com/husebykjokken Facebook: www.facebook.com/husebykjokkennorge • Fredrikstad: Dikeveien 2 1661 Rolvsøy 69 36 40 50 Web: www.brodahl-jahren.no Facebook: www.facebook.com/tregulv Instagram: www.instagram.com/bj_interior

128

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Oslo 03-2019  

Advertisement