Page 98

Mat & drikke

Delikatessen kjekjøtt

Tekst: Mona Gullstein | Foto: Jacobs & Mona Gullstein

FERSKT KJE – EN MILD OG MØR DELIKATESSE I mange år ble kjøttet fra geitekillinger regnet for å være kjøttet ingen ville ha. Men i takt med økt fokus på matsvinn og kortreist mat har stadig flere oppdaget hvilken delikatesse kjekjøtt faktisk er. Det er både mørere og mildere enn lammekjøtt, i tillegg er det enkelt å tilberede. Hos Jacobs på Majorstuen finner du ferskt kje i ferskvareavdelingen hele våren! Trenger du litt ny inspirasjon til måltidene

sørger for at det alltid er et bredt sortiment

produsere melk har ofte blitt avlivet rett etter

er det vel verdt å ta turen innom Jacobs

å velge blant. De lager mye god fiskemat,

fødselen og blitt kastet i søpla. Men kjekjøtt

Majorstuen. Den store matvareforretningen

som for eksempel den svært populære

er egentlig et utrolig godt kjøtt og i takt med

holder til i underetasjen i Essendropsgate 9,

fiskewoken. Butikken er dessuten kjent langt

økt fokus på matsvinn og kortreist mat har

vis-à-vis Colosseum Kino, og er kjent for sitt

utenfor Majorstuen for sin innholdsrike kjøtt-

heldigvis stadig flere oppdaget nettopp dette.

brede utvalg. Her finner du alt du trenger til

avdeling. Her sørger butikkslakterne for at

– Mye kjekjøtt har dessverre gått rett i søpla

både hverdags- og festmåltidene, i tillegg til

du alltid får kjøtt av høyeste kvalitet og ikke

tidligere. Særlig i de store byene har ikke

det lille ekstra. Og siden forretningen ligger

minst for et utvalg du ikke finner i alle andre

kje vært særlig populært. Det er utrolig

bare et lite steinkast unna t-banestasjonen

butikker. De har også to modningsskap for

synd for ingen ønsker jo å kaste så delikat

på Majorstuen er det enkelt for mange å ta

storfekjøtt som gir mye mer smak på kjøttet,

og deilig kjøtt. Derfor er det utrolig flott at

turen innom på vei hjem fra jobb.

samtidig som det blir mørere.

det nå har blitt mer populært. Vi får kjekjøtt fra Nortura og har masse ferskt kje tilgjen-

Jacobs kan dessuten friste med store og velfylte ferskvareavdelinger. Her møter du

Økende popularitet for kje

gelig fra sesongen begynner i februar. Vi får

alltid kunnskapsrike fagfolk som mer enn

Akkurat nå finner du blant annet et stort

dessuten nye leveranser helt fram til mars/

gjerne kommer med gode råd og anbefa-

utvalg av kje av høy kvalitet i kjøttdisken.

april, og vi fryser også en del slik at det er

linger. Blant annet kan de skilte med en av

Tradisjonelt har geitekje vært kjøttet ingen

mulig å få tak i videre utover våren, forteller

de største fiskediskene i Norge med dyktige

ville ha og historien rundt det har vært litt

ferskvaresjef Ismarel Tahon hos Jacobs

fagfolk som brenner for sjømat og som

mørk. Særlig bukkekjeene som ikke kan

Majorstuen.

98

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement