Page 180

Interiør & design

Tid for kjøkken

Tekst & foto: Trine Texnæs

Med eierskap til det grønne Å VÆRE ET MILJØFYRTÅRN KREVER SITT.

Under årets kick-off kåret HTH «Årets miljø-

å være miljøsertifisert kjøkkenleverandør i

MEN DET HJELPER MED EKTE ENGA-

aktivist» for første gang. Butikkene har også

Norge. Helle håper de etter hvert blir flere;

SJEMENT. HOS HTH KJØKKENFORUM PÅ

sine egne «miljødetektiver».

– Det kreves en del ressurser - og kontinui-

SKØYEN TAR MEDARBEIDERNE EIERSKAP

tet - men det handler om fokuset vårt og det

Mange bekker små

valget vi har tatt. HTH har jobbet mye internt

– Vi er 160 ansatte til sammen i de butik-

med miljøsertifiseringen og gjort mange bra

HTH har som motto: «Kjøkkenkjærlighet som

kene, så hvis alle gjør små endringer i

tiltak. Nå er vi i ferd med og også kommuni-

varer». Det vil de også at miljøet skal gjøre.

hverdagen sin, er resultatene plutselig en

sere ut til kundene hva vi driver med.

TIL DET GRØNNE.

veldig stor ting. HTH har gjort mye med

Miljøsertifisering

mitt syn på miljøet og det å ta vare på den

Kvalitetssikring

– Eieren av HTH-butikken på Skøyen har –

jorda vi har. Den skal jo vare i generasjoner

Den over 50 år gamle danske produsenten

på eget initiativ (og som franchiser) - vært

fremover, sier Helle.

HTH, som også leverer bad og garderobe-

pådriver for å starte en miljøsertifisering.

Å sertifiseres som miljøfyrtårn er ikke gjort

løsninger, har også andre strategier som er

Dette gjelder også butikkene hans i Dram-

i en håndvending. Pr. i dag er HTH alene om

miljøvennlige: Tre kun fra ikke-utrydnings-

men, Vika, Ensjø, Alnabru, Stavanger, Trondheim samt HTH Østfold. Alle disse har forpliktet seg og tar eierskap til det grønne, sier daglig leder Helle Evensen. I praksis innebærer miljøsertifiseringen et veldig bevisst forhold til miljøet de påvirker, ikke minst med tanke på avfallssortering.

180

Nº1 2020

truede skoger. Leveranse direkte til kunden.

FAKTA

HTH KJØKKENFORUM, SKØYEN

Adresse: Drammensveien 134, 0277 Oslo Telefon: 400 02 208 E-post: info@skoyen.hth.no Web: hth.no Facebook: facebook.com/hthskoyen

For eksempel. Alt til konkurransedyktige og ærlige priser. Og HTH firer ikke på kvalitet. – Når kunden bestiller noe fra oss, så kvalitetssikrer vi i alle ledd. Har du et kjøkken du liker, beholder du det lenge. At kunden blir fornøyd er også miljøvennlig, sier Helle.

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement