Page 170

Interiør & design

Tid for kjøkken

Tekst & foto: Mona Gullstein

Det lille ekstra på Skøyen Enten du drømmer om et nytt kjøkken, bad eller garderobe er det vel verdt å ta turen innom Huseby Skøyen. Hele showrommet har nettopp gjennomgått en totalrenovering og oser nå formelig luksuriøs eleganse, smarte løsninger og inspirasjon! De siste årene har Huseby Skøyen i Dram-

med nettopp Huseby.

materiale. I tillegg har vi mange spennende

mensveien nærmest blitt en destinasjon

– Vi har drevet med Huseby i over 40 år og

samarbeidspartnere som leverer gulv,

for interiørelskere på jakt etter inspirasjon.

er den eldste Huseby-forhandleren i Norge,

gulvtepper, tapet, lamper og andre interi-

Trendteamet som jobber her, er kjente for å

forteller salgssjef Thomas Brandth Markus-

ørartikler til våre prosjekter. De siste årene

lage kreative og litt annerledes utstillinger

sen.

har dessuten kjøkkenet blitt en stadig mer

som virkelig viser hvilke muligheter man har.

– Brodahl & Jahren er en familiebedrift som

integrert del av hjemmet, noe som passer

Nå har hele showrommet nettopp gjen-

eies av min far, Nils Petter Markussen. Han

bra for oss siden det er møbelkjøkken vi

nomgått en storstilt renovering og kan friste

er byggmester og kjenner dermed prosjekt-

fører. Vi er veldig opptatt av at vi skaper et

med helt nye utstillinger. Her finner du alt

markedet godt. Dette er en fordel for oss

møbelpreg når vi tegner kjøkken, særlig her

fra det klassiske og tidløse til de aller siste

når det gjelder både små og store prosjek-

på showrommet på Skøyen.

internasjonale trendene. Det er med andre

ter. I tillegg har vi en egen prosjektavdeling,

ord all grunn til å tro at enda flere vil ta turen

samt butikker i Moss og Fredrikstad.

til Skøyen i tiden fremover.

Det lille ekstra I det nye showrommet går det mye i brunt

Kjøkkenet har beveget seg stadig mer mot et

Helhetlig fokus

og beige, noe som skiller seg fra det grå og

allrom de siste årene og for mange har det

Som navnet tilsier er det nettopp kjøkkenet

sorte vi har blitt vant til å se mye av i kjøkken

blitt husets viktigste rom. Her lager vi mat,

som er hovedfokus hos Huseby Skøyen. Men

i det siste. – Vi har forsøkt å se på trenden

spiser, gjør lekser, jobber og tilbringer tid

det dyktige teamet her hjelper deg gjerne

totalt i Europa. Vi ser at både gråtonene og

sammen med venner og familie. Derfor er

med å innrede hele huset. Her kan du få

trenden med sort på sort er på vei ut. Dette

det så viktig at kjøkkenet både er funksjonelt

alt fra bad og garderober til plassbygde TV-

bærer utstillingene våre preg av. Trenden

og et sted vi trives. Huseby er landets største

reoler, bokhyller og skjenker. Med andre ord

med naturmaterialer har vart en stund nå

produsent av kjøkken og er kjent for god kva-

alt du trenger for et helhetlig hjem.

og fortsetter videre. Det passer bra for oss

litet og høy standard. Det er familiebedriften

– Vi fokuserer mye på det helhetlige ut-

siden vi leverer fronter i ekte materialer

Brodahl & Jahren som eier kjøkkensenteret

trykket. Det er mulig å få både kjøkken,

som eik og bøk. Huseby er også veldig

på Skøyen og de kan skilte med lang erfaring

bad, garderober og andre møbler i samme

dyktige på overflatebehandling. Det må de

170

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement