Page 136

Frogner unikt & spennende

Tekst:Siri Gerrard | Foto: Stein Olav Kåsa

Med plass til alle Norge kan skryte av et hederlig offentlig helsevesen. Likevel opplever mange lang ventetid for å få utført både medisinske undersøkelser og eventuell kirurgi. Heldigvis finnes det alternativer. Svært gode, til og med. Et sykehus hvor man får time på dagen, hvor

og leger, andre dekker oppholdet via private

kvaliteten og servicen er høy og hvor man i

helseforsikringer og stadig flere betaler

Aleris Frogner er et fullverdig sykehus

større grad kan bestemme selv. Velkommen til

selv. Årsakene til at pasientene velger oss

– Her har vi hele bredden av helsetjenester!

Aleris Frogner!

er mange. Mest tror jeg det handler om å ha

Vi har et komplett medisinsk senter, og du

frihet til å kunne ta egne valg og å prioritere

kan få time direkte hos spesialister innen

Frihet og egne valg

egen helse. Det kan være kostbart å være

ortopedi, urologi, mage- og tarm, øre-nese-

– Kall oss gjerne et supplement til det offent-

sykemeldt. Også for samfunnet. Flere mener

hals med mer. I tillegg har vi Norges ledende

lige helsevesenet. Vi har alle typer pasienter

et opphold her er verdt prisen i forhold til

kreftsenter og en velutviklet øyeavdeling på

her, i alle aldre og fra alle yrkesgrupper.

det å stå i kø, forteller Johan Edvard Tellum,

Aleris Frogner. Ved sistnevnte utføres det

Enkelte er henvist fra kommunale sykehus

spesialist i allmennmedisin.

fra i år også synskorrigerende operasjoner.

136

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement