Page 110

Frogner unikt & spennende Tekst: Stein Olav Kåsa | Foto: Tord Baklund & Didrick Stenersen

Unike Frogner DET ER IKKE ENKELT Å DRIVE NÆRINGS-

De som kommer til å overleve er spesialfor-

ambassadene og ambassaderesidensene der.

VIRKSOMHET I OSLO FOR TIDEN. MANGE

retningene, de som tilbyr kundene en unik

Frogner anses som det dyreste boligområdet

BRANSJER SLITER MED LAV ELLER NEGATIV

opplevelse, noe netthandel og sterile kjedebu-

i Norge og mange ser på denne bydelen som

VEKST, MAGRE MARGINER OG SKRANTENDE

tikker ikke kan tilby.

byens meste snobbete, ikke helt uten grunn.

LØNNSOMHET. KLÆR, ELEKTRONIKK OG

God gammeldags fagkunnskap, service og et

Der sentrum er preget av kjøpesentre og digre

SPORT ER SPESIELT UTSATT. BUTIKKDØ-

vareutvalg i grenselandet mot det unike gjør at

kjedebutikker har denne bydelen utviklet et

DEN HERJER OG CORONA, BOMRINGER OG

mange aktører fortsatt kan tilby sine kunder

unikt handelsmiljø med spesialbutikker, gal-

PARKERINGSPLASSER SOM BLIR BORTE

spennende handleopplevelser

lerier, cafeer og restauranter.

I ET RASENDE TEMPO BIDRAR IKKE TIL Å

På de neste sidene presenteres vi et knippe

GJØRE TILVÆRELSEN ENKLERE FOR BYENS

Spennende nisjebutikker

aktører som sammen bidrar til å gjøre Frogner

HANDELSSTAND.

Den bydelen i Oslo som har den største tetthe-

til dynamisk og spennende bydel.

ten av slike spennende nisjebutikker er etter

Og folkens! En oppfordring; Skal dette unike

Når vi i IN magasinet ser i krystallkulen er vi

vår mening Frogner. Bebyggelsen på Frogner

miljøet bevares må butikkene brukes. Om

allikevel krystallklare på at det finnes aktører i

er preget av store by-villaer og fornemme by-

du ikke handler lokalt vil også dette unike

byen vår som aldri kommer til å bukke under.

gårder fra 1800-tallet, og i dag ligger de fleste

miljøet bli borte.

110

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement