Page 9

KAN KAN BESTILLES BESTILLES NÅ! NÅ!

LEVERINGSKLAR LEVERINGSKLAR JANUAR JANUAR 2020. 2020.

SIMPLY SIMPLY CLEVER CLEVER

ŠKODA SUPERB IV - LADBAR HYBRID DEN DEN ULTIMATE ULTIMATE FAMILIEBILEN FAMILIEBILEN ŠKODA ŠKODA SUPERB SUPERB KOMMER NÅ SOM LADBAR HYBRID. KOMMER NÅ SOM LADBAR HYBRID.

ŠKODA SUPERB iV fra kr 415.450,-* Med Med en en elektrisk elektrisk rekkevidde rekkevidde på på 55 55 kilometer kilometer (WLTP) (WLTP) kan kan du du fint fint kjøre kjøre på på strøm strøm ii hverdagen, hverdagen, men men samtidig samtidig ha ha muligheten muligheten til til åå legge ut på langtur uten å tenke på rekkevidden. Høyvoltsbatteriet er plassert under bilen, foran bakakselen. Likevel har SUPERB legge ut på langtur uten å tenke på rekkevidden. Høyvoltsbatteriet er plassert under bilen, foran bakakselen. Likevel har SUPERB iV iV imponerende imponerende bagasjeromsvolum bagasjeromsvolum med med hele hele 510 510 liter liter som som stasjonsvogn. stasjonsvogn. Du Du kan kan velge velge mellom mellom tre tre innstillinger: innstillinger: SPORT SPORT mode, mode, E-mode E-mode and and HYBRID HYBRID mode. mode. SPORT SPORT mode mode gir gir tilgang tilgang til til full full utnyttelse utnyttelse av av 218 218 HK. HK. E-mode E-mode gir gir kun kun tilgang tilgang til til elektrisk elektrisk drivkraft drivkraft og og HYBRID HYBRID mode mode gir gir tilgang tilgang til til både både elektriskelektrisk- og og fossil fossil drivkraft. drivkraft. Dette Dette styres styres av av bilens bilens elektronikk. elektronikk.

Velkommen Velkommen innom innom for for en en spennende spennende bilprat bilprat og og et et godt godt tilbud! tilbud!

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/GBil.as

Skibåsen 1 • 4636 Kristiansand • Tlf 24 03 47 00 • www.gbil.no

Profile for IN magasinet

IN Kristiandand høst 2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019

IN Kristiandand høst 2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019

Profile for inmag
Advertisement