Page 49

NYE PRIUS AWD-i HYBRID * Pris Pris fra fra 328 328 500,500,-*

* Executive: Executive: 369 900,-* ** Privatleasing: 2 2 390,-/md 390,-/md** Privatleasing: *** *** 2,95% fastrente i 3 år 2,95% fastrente i 3 år

OPPLEV OPPLEV ALLE ALLE FORDELENE FORDELENE MED MED NYE NYE PRIUS PRIUS -- NÅ NÅ MED MED FIREHJULSTREKK FIREHJULSTREKK Velkommen innom, innom, vi vi har har biler biler klare klare for for rask rask levering. levering. Velkommen

VÅRE VÅRE VELUTSTYRTE VELUTSTYRTE BESTSELGERE BESTSELGERE INKLUDERT INKLUDERT VINTERHJUL VINTERHJUL OG OG METALLIC METALLIC LAKK LAKK

NYE NYE COROLLA COROLLA TS TS HYBRID HYBRID

NYE NYE RAV4 RAV4 AWD-i AWD-i HYBRID HYBRID

NYE NYE CAMRY CAMRY HYBRID HYBRID

* Active Active Tech: Tech: 389 900,-* ** Privatleasing: Privatleasing: 2 2 190,-/md 190,-/md** *** 1,95% 1,95% fastrente fastrente ii 3 3 år år ***

* Style: Style: 535 900,-* ** Privatleasing: Privatleasing: 4 4 390,-/md 390,-/md** *** 2,95% 2,95% fastrente fastrente ii 3 3 år år ***

* Premium: Premium: 499 000,-* ** Privatleasing: Privatleasing: 4 4 290,-/md 290,-/md** *** 2,95% 2,95% fastrente fastrente ii 3 3 år år ***

* Pris Pris fra fra 321 321 200,200,-*

Sørlandsparken Sørlandsparken Stemmane2 Stemmane2 Tlf.: Tlf.: 38 38 05 05 60 60 00 00

* Pris Pris fra fra 440 440 100,100,-*

* Pris Pris fra fra 441 441 800,800,-*

Toyota Sør AS www.toyotasør.no www.toyotasør.no

*Inkl. *Inkl. fraktfrakt- lev. lev. og og reg.omk. reg.omk. 11 11 900,-. 900,-. Fra Fra pris pris inkluderer inkluderer ikke ikke vinterhjul vinterhjul og og metallic metallic lakk lakk **Startleie/etabl.gebyr **Startleie/etabl.gebyr ved ved Privatleasing Privatleasing er er 85 85 490,-. 490,-. Privatleasing Privatleasing eks. eks. RAV4 RAV4 Hybrid: Hybrid: Startleie/etabl.gebyr 85 85 490,-. 490,-. Md. Md. pris: pris: 4 4 390,-. 390,-. Totalt Totalt 243 243 530,-. 530,-. 3 3 års års bindingstid, bindingstid, kjørelengde kjørelengde 45 45 000 000 km. km. ***Priseks. ***Priseks. Billån Billån v/35 v/35 % % egenkapital: egenkapital: Nom. Nom. rente rente 1,95 1,95 %, %, Eff. Eff. rente rente Startleie/etabl.gebyr 4,36%, 150.000 o/ 5 år. Etabl.geb. 3444. Totalt 166.870. Priseks. Billån v/35 % egenkapital: Nom. rente 2,95 %, eff. rente 5,39 %, 150 000 o/5 år. Etabl. geb. 3 444,-. 4,36%, 150.000 o/ 5 år. Etabl.geb. 3444. Totalt 166.870. Priseks. Billån v/35 % egenkapital: Nom. rente 2,95 %, eff. rente 5,39 %, 150 000 o/5 år. Etabl. geb. 3 444,-. Totalt Totalt 170 170 927,-. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ og NOx: COROLLA HYBRID fra 0,34 l/mil, fra 76 g/km, fra 927,-. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ og NOx: COROLLA HYBRID fra 0,34 l/mil, fra 76 g/km, fra 3 3 mg/ mg/ km. RAV4 HYBRID fra 0,45 l/mil, 102g/km, 2,1 mg/km. CAMRY HYBRID fra 0,42 l/mil, fra 98 g/km, fra 2,2 mg/km. PRIUS AWD-i HYBRID fra 0,33 l/mil, fra 75 g/km, fra 3,1 mg/km. km. RAV4 HYBRID fra 0,45 l/mil, 102g/km, 2,1 mg/km. CAMRY HYBRID fra 0,42 l/mil, fra 98 g/km, fra 2,2 mg/km. PRIUS AWD-i HYBRID fra 0,33 l/mil, fra 75 g/km, fra 3,1 mg/km. Vi Vi tar forbehold forbehold om om trykkfeil. trykkfeil. tar

Profile for IN magasinet

IN Kristiandand høst 2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019

IN Kristiandand høst 2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019

Profile for inmag
Advertisement