Page 32

Helse & velvære

En ny hverdag for frisørene

Tekst: Siri Gerrard | Foto: Media Sør

Med knapper på hver side kan Sanasella Flow enkelt heves. Den har en unik rekkevidde på 30 centimeter og sørger derfor for svært fleksible arbeidsstillinger. Frisøren står mer korrekt og bevegelsene er mindre statiske.

Ny stol – ny hverdag! FRISØRYRKET ER LANGT MER ENN BARE

Skøie ved Maja’s Salonger.

– Vi skjønte fort at Sanasella Flow kunne

Å KLIPPE HÅR. MAN FÅR VÆRE KREATIV,

«Våpenet» heter Sanasella Flow, og er en

lette arbeidssituasjonen for enkelte av våre

HA TETT KONTAKT MED MENNESKER OG

stol. Det var Lena Staddeland, selv frisør,

ansatte. Bedriftshelsetjenesten mente det

GENERELT BIDRA TIL Å SKAPE GLEDE.

som fikk ideen til nyvinningen. Til å utvikle

samme, vi søkte om midler fra NAV til å

den fikk hun hjelp også fra andre fagfolk.

kjøpe fire stykker og fikk ja. Vi bestemte

Det er ikke det minste rart at så mange

– Maja’s salonger har vært så heldige å

oss nokså fort for å investere i to til, slik

søker seg til faget. Likevel er det en kjens-

få være med under hele produksjonspro-

at stolen nå er tilgjengelig i alle våre seks

gjerning at dette drømmeyrket kan medføre

sessen; fra den første skissen til ferdig

salonger, sier Eva.

noen kroppslige belastninger. Frisører står

produkt. Vi har testet ut prototyper og gitt

– Funker de?

mye, armene holdes høyt mens de klipper og

tilbakemeldinger underveis, forteller Eva

– Veldig bra! Man kan si det så enkelt at

bevegelsene er til tider både repeterende og

videre.

flere frisører har fått en helt ny hverdag,

mekaniske. Støtte finnes knapt. Dette gjør

Med knapper på hver side kan Sanasella

avslutter Eva.

at flere etter hvert kan oppleve trøbbel med

Flow enkelt heves. Den har en unik rek-

rygg, nakke eller skuldre.

kevidde på 30 centimeter og sørger derfor

– Som IA-bedrift (= inkluderende arbeidsliv)

for svært fleksible arbeidsstillinger. Frisøren

jobber vi kontinuerlig for å tilrettelegge for

står mer korrekt og bevegelsene er mindre

alle våre ansatte. Også de som sliter med

statiske. Når man ved så enkle grep kan

muskel- eller leddplager. Sykemelding er

justere stolen blir man mindre sliten, man

tidvis nødvendig, men nå har vi heldigvis

slipper å verke når man går hjem og trenger

fått et annet «våpen» som er vel så effektivt

derfor ikke grue seg for å gå på jobb dagen

i kampen mot slike plager, forteller Eva Moi

etterpå.

32

Nº1 2019

FAKTA

Majas Salonger

• Salonger: Du finner Majas Salong på disse stedene Markens, Sørlandssenteret, Brennåsen og Vågsbygd • Webside: www.majas.no • Facebook: www.facebook.com/majassalong • Instagram: www.instagram.com/majassalong

Profile for IN magasinet

IN Kristiansand 01-2019  

Vår/sommer utgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019.

IN Kristiansand 01-2019  

Vår/sommer utgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019.

Profile for inmag
Advertisement