Page 18

Helse & velvære

God søvn

Tekst: Asle Kvinnesland / Pressemelding | Foto: Ford

DELER DU SENG MED EN UROLIG PARTNER? EN AV FIRE SOM DELER SENG SOVER

– Jeg har sett denne type problemer

når noen beveger seg fra sin side av sengen

BEDRE ALENE. NÅ HAR FORD UTVIKLET EN

ødelegge forhold, sier Stanley som også har

over mot deg. Når dette skjer vil et bevegelig

SENG INSPIRERT AV FORDS EGEN BILTEK-

skrevet boken «How to Sleep Well.»

bånd, som ligger over madrassen, forsiktig

NOLOGI SOM LØSER PROBLEMET.

føre dem tilbake til deres egen side av sengen.

– Når vi sover sammen har mange voksne

Henter inspirasjon fra teknologien Lane-Keeping Aid

mindre plass i sengen enn et barn har i en

Fords seng bruker bilteknologi som garan-

som en del av Ford Interventions hvor Ford

enkeltseng. Mennesker er også sårbare

terer at partneren din holder seg på «sin»

bruker sin bilekspertise for å hjelpe folk

når de sover. Derfor er vi programmert til

side, eller i sin fil hele natten igjennom.

med å takle små og store utfordringer i

å våkne hvis noen kommer nær oss. Det er

De fleste Ford-modeller er tilgjengelig med

hverdagen.

denne forsvarsmekanismen som slår inn og

Filskifteassistanse og Lane-Keeper. Syste-

– Førerassistanseteknologien Lane-

holder oss våkne mens partneren fortset-

met overvåker veimerkingen og varsler deg

Keeping Aid, som vi bruker i våre biler, gjør

ter å sove trygt og godt, sier den erfarne og

med lett risting i rattet når du er i ferd med

det enklere og mer komfortabelt å kjøre

uavhengige søvneksperten Dr. Neil Stanley.

å bevege deg over i feil fil. Hvis føreren ikke

bil. Ved å bruke den samme tankegangen

Ifølge en amerikansk undersøkelse utført av

styrer bilen inn i midten av filen vil systemet

eller teknologien på en seng ønsker vi å

The Better Sleep Council oppgir hele 26%

gi styringsassistanse for å holde bilen i filen.

understreke ovenfor våre kunder som ikke

Fords seng er en prototype som er utviklet

er kjent med teknologien, hvordan dette

av de spurte parene at de sover bedre alene. Mens 44% av kvinnene oppgir at urolige

Bevegelig seng med trykksensorer

systemet virker, sier director Marketing

partnere holder dem våkne, er den tilsva-

Dette er også inspirasjonen bak den sengen

Communications i Ford Europa, Anthony

rende andelen blant menn 34%.

som bruker trykksensorer for å identifisere

Ireson.

18

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Kristiansand 01-2019  

Vår/sommer utgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019.

IN Kristiansand 01-2019  

Vår/sommer utgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019.

Profile for inmag
Advertisement