Page 12

Interiør & design

Jan Thomas for Magnor Glassverk

å bli møtt med varme og kjærlighet. Jeg

det som skulle bli The Bucket. Og den har

respons på The Bucket og Love, noe jeg

synes vi har blitt så dårlige til å snakke med

blitt akkurat sånn jeg så for meg. Jeg er jo

blir veldig ydmyk over. Jeg opplevde at et

hverandre. Kanskje kan kjærlighetskollek-

en stor, norsk mann og liker ikke dilldall.

av mine store forbilder Helene Hennie likte

sjonen min minne folk på at de må legge fra

Selv om jeg dro til USA og bodde 20 år i

kolleksjonen veldig godt, og jeg håper virke-

seg mobilen og heller snakke sammen?

Hollywood, verdens glamour hovedstad, så

lig at hun vil bruke den i arbeidet sitt. Sånt

Porselenskrusene i Love kommer i to ulike

er jeg fremdeles en viking. Jeg liker store,

gjør meg både stolt og takknemlig.

størrelser, men begge er gode å holde rundt

kraftige ting som ikke er delikate eller

Og selv om det fremdeles er hemmelig nøy-

og perfekte for å drikke en kopp te mens man

skjøre. Så The Bucket måtte være store og

aktig hva han jobber med, kan han si så mye

har en god samtale.

ha en kraft i seg. Det var faktisk noen som

at han har allerede begynt å skissere litt. Vi

– Magnor hadde aldri laget en så stor kopp

gjettet at jeg hadde laget champagneglass

har med andre ord mye å glede oss til!

tidligere. Men når jeg reiser pakker jeg

da de fikk vite at jeg hadde designet for

I Kristiansand kan du blant annet se nær-

alltid med meg en kaffekopp. Jeg liker litt

Magnor. Jeg som ikke drikker champagne

mere på kolleksjonene til Jan Thomas fra

melk i kaffen og elsker te, og synes alltid

en gang, sier han med en hjertelig latter.

Magnor hos Gullsmed Berglihn som holder

koppene på hoteller er for små. Derfor har

– Jeg ønsket at seriene skulle være «af-

til i Gyldenløves gate 11.

jeg tegnet koppen i den størrelsen.

fordable luxury», ting som fungerer like bra i et hyttemiljø som i et glamorøst hus. Og

Enorm respons

koppene skal man kunne ta med ut i hagen

Begge kolleksjonene har fått et litt røft preg,

for å drikke teen sin om morgenen.

men med en glamorøs touch.

Selv om han ikke kan røpe for mye kan vi

– Etter det første møtet med Magnor gikk

vente oss mer fra Jan Thomas og Magnor i

jeg hjem og ble liggende våken. Til slutt

fremtiden.

måtte jeg bare stå opp og begynte å skissere

– Magnor forteller at de har fått enorm

12

Nº1 2019

FAKTA

Gullsmed Berglihn

Adresse: Gyldenløvesgate 11, 4611 Kristiansand Telefon: 380 23 878 Webside: www.berglihn.no Facebook: www.facebook.com/berglihn Instagram: www.instagram.com/berglihn

Profile for IN magasinet

IN Kristiansand 01-2019  

Vår/sommer utgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019.

IN Kristiansand 01-2019  

Vår/sommer utgaven av IN magasinet for Kristiansand 2019.

Profile for inmag
Advertisement