Page 86

Klær & mote

Urban Pioneers

vært så god respons. Så er vi veldig glad

Tvert om. Isteden vil han sette Sørlandets

alt jeg kan i dag, og dette skal jeg lykkes

for å ha fått på plass en Mulitbrand butikk i

største by på det internasjonale motekartet.

med for hennes skyld. Jeg er helt over-

Byporten, det er et senter vi har veldig troa

– Det er absolutt mulig. Jeg ønsker å gjøre

bevist om at hun følger med på denne

på. Det er ikke rart at jeg smiler mye. Med

kristiansanderne stolte og det er utrolig

reisen, og det gjør at jeg orker litt mer hver

hånden på hjertet kan jeg si at jeg aldri har

motiverende hvordan de heier meg frem og

dag. Du, forresten, det er et par ting jeg vil

hatt det så bra som nå. Det er bare å klype

gleder seg på mine vegne.

si før vi avslutter, sier Ivar.

seg i armen og si takk.

Ivar er en travel mann og intervjuet nærmer

– Jeg bare må rette en takk til samboeren

Denne takken retter han ikke minst til men-

seg slutten. Det er riktignok én ting jeg

og familien min. Til tross for at den siste

neskene tett rundt seg.

lurer på. Får vi noen gang sett denne alltid

tiden har vært fullstendig kaos – og at jeg

– Jeg hadde aldri klart dette alene. Uten

ulastelig antrukkede mannen i en slafsete

har vært mye borte, både mentalt og fysisk

teamet mitt hadde jeg ikke vært noen ting,

joggebukse?

– har støtten hjemmefra vært formidabel.

fortsetter Ivar. Jeg er helt avhengig av

– Helt klart. Det er viktig å koble av mellom

Og til sist har jeg en liten oppmuntring til

folkene rundt meg for å komme i mål, og

slagene, det er man avhengig av. Da er

andre kreative sjeler der ute. Ha trua og

de gjør en strålende jobb hver dag. I tillegg

joggebuksa og en god fotball medisinen.

følg drømmen din! Du er garantert bedre

er Ola Mæle verdens beste samarbeids-

Samtidig mener jeg det er viktig at man han

enn du tror selv! Så lenge man er villig til å

partner. Han er en fantastisk motivator og

en indre drivkraft når man møter utfor-

jobbe hardt nok, aldri gi opp, samtidig som

støttespiller – på alle vis.

dringer. Bensin på tanken i de litt tøffere

man har en klar visjon om hvordan man

dagene. For min del er denne drivkraften

skal lykkes, så tror jeg man kan klare hva

Følg drømmen!

min mamma. Hun døde for noen år siden av

som helst her i verden.

Selv om målet er å innta verden, har Ivar

kreft, og mitt mål med Urban Pioneers er å

ingen ambisjoner om å forlate Kristiansand.

gjøre henne stolt. Hun har lært meg nesten

86

Nº4 2019

Profile for IN magasinet

IN Bergen Vinter 2019  

Jul-/vinter-utgaven av IN magasinet for Bergen 2019.

IN Bergen Vinter 2019  

Jul-/vinter-utgaven av IN magasinet for Bergen 2019.

Profile for inmag
Advertisement