Page 75

Brystoperasjoner

Helse & velvære

«finere». Man kan selvfølgelig akseptere at man blir eldre og at det å ha fått barn har sin pris, men vi ser at stadig flere ønsker å gjøre noe med dette. Dagens kvinner har selv lagt listen høyt både når det gjelder jobb, fritid og hvordan de ønsker å se ut. Mange tror at kvinner opererer brystene sine for sine menn, men dette er feil! De gjør dette kun for seg selv! I tillegg har de gjerne god økonomi og prioriterer seg selv høyere nå enn før. Jeg pleier å si at det å bli gammel er et privilegium, mens det å se gammel ut er et valg. Mange kvinner i dag ønsker et utseende som står i stil med en aktiv livsstil og slik de føler seg. Det er fortsatt mange, og antallet øker sammenliknet med tidligere av kvinner som opplever sine bryster som for små eller forskjellige i form og størrelse disse kvin-

10 RÅD 10 RÅD TIL DEG SOM VURDERER Å FÅ UTFØRT EN BRYSTOPERASJON

nene er ofte mellom 20 og 30 år.

Nøkkelen til en fornøyd pasient - Her på Plastikkirurg1 setter vi av rikelig tid til selve konsultasjonen. Informasjonsbehovet vari-

• Bruk lang tid på å finne den riktige kirurgen for deg. • Gå på konsultasjon flere steder.

erer fra pasient til pasient og ingen skal føle seg

• Ta med deg en venninne eller

avspist med tid. Ofte får pasientene snakke med

familiemedlem på konsulta-

begge kirurgene, alltid med en sykepleier, av og til også med anestesilegen eller anestesisyke-

sjonen. • Er du usikker etter konsulta-

sider. Før kom ofte pasientene unnskyldende til

pleieren. Dersom vi eller du har behov for dette

konsultasjon med en slags skamfølelse. I dag er

for at din behandling skal gjennomføres på en

kosmetisk brystkirurgi kjent for de fleste, vurdert

best mulig måte. Dersom pasientene ønsker, får

av mange, og har blitt mer og mer akseptert.

de også tilbud om oppfølgende konsultasjon. Alle

De fleste som kommer hit til konsultasjon har

anbefales å ta med seg noen til konsultasjonen.

innsatt proteser for mer enn

som oftest allerede bestemt seg på forhånd.

- Under konsultasjonen benytter vi oss av flere

10 år siden, ta kontakt med

De ønsker egentlig bare å se klinikken, møte

hjelpemidler, delvis for å skjønne hva du ønsker,

kirurgen og planlegge gjennomføringen.

men også for å forsikre oss om at vi forstår hver-

• Alle kvinner over 40 år som

sjonen, vent med operasjon. • Innhent så mye informasjon du kan i forkant av inngrepet. • Dersom du tidligere har fått

en plastikkirurg for en sjekk.

andre. Du får prøve forskjellige proteser i tillegg

Myter

vurderer brystoperasjon,

til at vi ofte benytter oss av 3D teknologi slik at

bør få utført en radiologisk

Gjennom media er det ofte lett å få inntrykk av

du kan få et bilde av forventet resultat.

undersøkelse av brystene,

at de fleste som velger å operere brystene sine

Som pasient hos Plastikkirurg1 har du også

ultralyd eller mammografi.

er unge jenter i 20-årene. - Dette stemmer ikke

en fornøydhetsgaranti i tillegg til våre vanlige

• Husk at det aldri passer å bli

med virkeligheten vår her på Plastikkirurg1.

garantier. – All kirurgi må planlegges i tillegg

operert, gjennomføring av

Vi har pasienter i alle aldre, alt fra 20 til 75 år.

til at all kirurgi er forbundet med en viss risiko.

Hovedvekten ligger nok på kvinner rundt 25-55

Dette bruker vi god tid på under konsultasjonen.

år. Vi opererer flere kvinner over 60 år enn kvin-

I løpet av mine 25 år som kosmetisk kirurg har

nærmeste fremtid (innen

ner under 25 år. Den største gruppen er kvinner

jeg ikke hatt noen alvorlige komplikasjoner.

18 mnd), bør du vente med

rundt 40 år som har operert brystene sine

Oppfølgingen her hos oss blir skreddersydd til

tidligere. Oftest har de fått utført en brystforstør-

ditt behov, det vanlige er at vi ser alle pasienter

rende operasjon med silikonproteser i ung-

dagen etter operasjon, etter 1, 2 og 3 uker frem

domsårene og er nå ferdig med graviditeter og

til såret er tørt. Deretter alltid en kontroll etter 3

amming. Alle som går med proteser som er over

og 12 måneder. Kontrollene er inkludert i prisen.

10 år gamle bør ta kontakt med plastikkirurg.

Alle pasienter har mobilnummeret til legen som

En nesten like stor gruppe i antall er kvinner

har operert dem. En gang pasient hos Plastikki-

som er ferdig med graviditeter og amming.

rurg1, alltid pasient. Her blir alle behandlet som

- Dersom en kvinne er misfornøyd med sine

VIP kunder.

bryster er det umulig å trene eller slanke de

kirurgi betyr planlegging. • Planlegger du barn innen

brystkirurgi. • Vent et halvt år etter endt amming.

FAKTA

Plastikkirurg1

• Adresse: Sandslimarka 61-63, 5254 Sandsli • Tlf: 55 99 11 00 • Web: www.plastikkirurg1.no • Instagram: www.instagram.com/plastikkirurg1 • Facebook: www.facebook.com/plastikkirurg1

Nº4 2019

75

Profile for IN magasinet

IN Bergen Vinter 2019  

Jul-/vinter-utgaven av IN magasinet for Bergen 2019.

IN Bergen Vinter 2019  

Jul-/vinter-utgaven av IN magasinet for Bergen 2019.

Profile for inmag
Advertisement