Page 48

Helse & velvære

Plastisk kirurgi

Tekst: Mona Gullstein | Foto: Plastikkirurg1

DEN GODE MAGEFØLELSEN – Skal, skal ikke? Vi lever i en tid hvor vi alle skal skamme oss for noe. For å fly, for å spise kjøtt, for å kjøre bil, for å bruke plastposer – you name it. Trenger vi å skamme oss for å ville være den beste utgaven av oss selv? For å være forfengelige? På Plastikkirurg1 på Sandsli er bukplastikk nr. 1, og den vanligste operasjonen de utfører. «Jeg tar meg stadig i å bli stående foran

er misfornøyd med. Noe som kan begrense

brukes dette oftere og oftere ved å sette

speilet. Kritisk til min egen kropp. Trening

livsutfoldelsen i flere forskjellige settinger.

fettet inn andre steder, for eksempel til

og sunt kosthold har ikke resultert i noe

Pasientene behøver egentlig ikke være

bryst. Ulempen med en bukplastikk er at du

som en gang likner en flat mage. Eller

misfornøyd med seg selv generelt, eller være

vil få et langt arr, men dette kan skjules av

kanskje er magen flat, men tre svangerskap

spesielt jålete, men det kan være denne ene

truse/bikini. I tillegg vil det også komme et

har etterlatt magehuden både løs og slapp,

tingen som plager dem.

lite arr rundt selve navlen. De fleste synes

og den henger.»

likevel dette er et godt bytte. En bukplastikk – Hva er en bukplastikk?

krever alltid et sykefravær på ca. 14 dager,

– Tom Inge Ørner, plastikkirurg ved

– Den typiske pasienten er en kvinne mellom

litt avhengig av hvor omfattende bukplastik-

Plastikkirurg1, hvorfor velger enkelte å la

40-70 år som enten har gått betydelig ned

ken er. Hos enkelte pasienter kan det være

seg operere?

i vekt, eller er ferdig med graviditeter og

ønskelig å få utført en modifisert bukplas-

– Alle våre pasienter har forskjellige grunner

fødsler. Det kan også være kvinner som har

tikk, en såkalt minibukplastikk. Ved denne

til at de velger å få utført en kosmetisk

gjennomgått tidligere operasjoner og har et

operasjonen er det ikke nødvendig å flytte

operasjon. Noen anser kompleksene sine

skjemmende arr eller brokk. Kvinner som

navlen. Selve forløpet etter operasjonen blir

som et stort problem i dagliglivet. Noen

ikke er fornøyd med magen sin, kan fortelle

også litt enklere.

velger derfor å ville gjøre noe med dette etter

om forskjellige plager. De kan ha en slapp

at de i lengre tid har forsøkt å gjøre noe med

bukvegg, navlebrokk, gamle arr, for mye fett,

– Hva er en mommy makeover?

det selv, som trening og slanking. Vår typiske

overskuddshud og hudeksem. Plagene kan

– Stadig flere kvinner oppsøker klinikken

bukplastikk-pasient er en voksen kvinne på

være både fysiske og psykiske. En vellyk-

etter at de føler seg ferdig med graviditeter

40 pluss, med en aktiv livsstil, som ønsker

ket bukplastikk utført på riktig pasient og

og amming. De tar som oftest kontakt med

å se ut i speilet slik som hun føler seg

riktig indikasjon, kan bedre alt dette. Ved en

oss etter at de i flere år har prøvd å få tilbake

innvendig. Disse «kompleksene» kan være

gjennomføring av en bukplastikk starter en

kroppen de hadde før. En «mommy make-

som en energi- og tidstyv, ved at man bruker

ofte selve operasjonen med en fettsuging.

over» består av flere forskjellige inngrep som

store deler av dagen til å tenke på det man

Tidligere destruerte vi alltid fjernet fett, nå

alle har til hensikt å reversere svangerskaps-

48

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Bergen 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bergen 2019-

IN Bergen 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bergen 2019-

Profile for inmag
Advertisement