Page 30

Kultur & underholdning

Nominert til verdens beste guidebok

Tekst: IN magasinet | Foto: Erlend Sande

Over: Espen Nordahl på vei opp fjellet. Til venstre: Erlend Sande på topptur i Kåfjord.

Verdens beste guidebok? I OKTOBER KAN TOPPTUREKSPERTENE

vil gjøre Norge enda mer tilgjengelig som

har vi fått noen anmeldelser som vi setter

ERLEND SANDE OG ESPEN NORDAHL

toppturdestinasjon og gi nye besøkende

veldig pris på. Som når legenden Lou

VINNE DEN PRESTISJETUNGE PRISEN FOR

trygge opplevelser i norske fjell, sier

Dawson på Wild Snow skriver at «a guide

BESTE GUIDEBOK PÅ BANFF MOUNTAIN

redaktør Espen Nordahl, som jobber i NVE

book could not be any better» sier forfatter

FESTIVAL. BOKA SAFER SKI TOURING IN

som skredvarsler for varsom.no og som

Erlend Sande.

NORWAY ER BASERT PÅ DEN NORSKE

toppturguide.

– Jeg håper juryen ser at dette ikke bare

BESTSELGEREN TRYGGE TOPPTURER.

Han hadde ideen til boka, som gir tips til

er en flott guidebok til turer i et eksotisk

turer du kan gå uten å være eksponert for

land ved Nordpolen, men også en innovativ

Fjellfestivalen i Banff i Canada, midt i

skredfarlig terreng.

tilnærming til det å lære om snøskred og

fjellheimen mellom Vancouver og Calgary,

– Tidligere har forlaget vært

er et mekka for fjellfolk fra hele verden. Her

nominert med boka Topp-

har man avholdt fjellfilmfestival i over 40

turer i Norge og med min

Juryen for festivalen i Banff

år og fjellbokfestival på 25. året. Her deles

bok om toppturer i Troms.

kårer vinneren i midten av

det ut priser til årets beste fjellbøker, innen

Nå krysser vi fingrene for

oktober. Guider og toppturen-

skjønnlitteratur og sakprosa. Siden listen

at det holder helt inn!

tusiaster over hele landet har

med nominerte ble lagt frem har spenningen

Trygge toppturer tar for

bidratt med turbeskrivelser

hos forfatterne vært stor. Den engelske

seg enklere turer fra hele

og turbeskrivelser til boken.

versjonen av Trygge toppturer, kalt Safer Ski

landet og inkluderer livsviktig

Sande understreker at æren

Touring in Norway, er nominert sammen

lærdom om snøskred og

for eventuell pris må deles

med tre andre bøker: En klatrefører til Lake

trygge terrengvurderinger.

med mange.

District i England, en lokalguide til Aoraki-

Dette har gjort at boken har

– Uansett om vi vinner eller

fjellene i New Zealand og en treningsbok for

fått oppmerksomhet både i

fjellfolk hvor bl.a. Kilian Jornet er medforfat-

Norge og internasjonalt.

ter.

– Vi fikk umiddelbart veldig gode tilbake-

arbeidet vi gjør. Det er tredje gang vi er

– Det er gjevt selskap å konkurrere med.

meldinger da vi hadde med oss bøkene til

nominert, så jeg skal ikke legge skjul på

Dette viser at Trygge toppturer i Norge

den internasjonale snøskredkonferansen

at jeg synes vi fortjener en seier nå, sier

stiller opp som en bok i verdensklasse. Det

ISSW i Innsbruck i fjor høst, og etterpå

Erlend Sande.

30

Nº3 2019

trygg ferdsel.

ikke, er en nominasjon en fin anerkjennelse for det

Profile for IN magasinet

IN Bergen 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bergen 2019-

IN Bergen 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bergen 2019-

Profile for inmag
Advertisement