a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 42

Bærums Verk

Naturen i fokus hos Galleri Kunstværket i vår

Naturen i fokus GALLERI KUNSTVÆRKET PÅ BÆRUMS VERK FORMIDLER KUNST FOR NÆRMERE 80 KJENTE NORSKE KUNSTNERE. I VÅR HAR DE HOVEDFOKUS PÅ TO KUNSTNERE: GUNILLA HOLM MED UTSTILLINGEN «BLADVERK OG VINGER» OG ANNE KRISTIN HAGESÆTHER MED UTSTILLINGEN «SLIK JEG HUSKER DET».

«BLADVERK OG VINGER»

av abstrakte, fantasilignende landskap med

Utstillingen med Gunilla Holm «Bladverk

hint av figurative elementer. Hus, båter eller

og vinger» varer til og med 2. påskedag.

figurer trer inn i bildene, og skaper scenari-

Her vises nye malerier og grafiske verk av

oer som ser ut som er klippet ut av en drøm.

kunstneren, samt mange verker fra hennes

Utstillingen av Anne Kristin Hagesæther

produksjon de siste to årene.

viser et bredt utvalg litografier, samt

Gunilla Holm Platou har jobbet heltid som

monotypier og malerier. Motivene er inspirert

kunstner siden 2003 og det har vært de hu-

av skogen, fjellet og fra Lysakerelva og

moristiske og ofte melankolske kumotivene

Grinidammen utenfor atelieret hennes på

som har stått i fokus store deler av denne

Eiksmarka. Kunstneren forteller:

tiden. Hun har hatt over 50 separatutstil-

– Jeg maler min opplevelse av naturen med

linger og vært med på over 90 gruppeutstil-

utgangspunkt i steder jeg har vært eller

linger i både Norge og Sverige. Siden 2009

passert. Men bildene mine handler jo også

skapt de siste, par årene i grafikkverkstedet

har hun jobbet mer og mer med fugler som

om selve livet. Med et speilbilde i vannet, to

Fredriksens Grafikk i Kristiansand. Monotypi-

tema, og da spesielt de utrydningstruede

trær som står sammen og titler som «Nå er

ene har hun laget under kunstneropphold

(hele en av tre arter i Norge er truet). Kunst-

vi her», «Pust ut» og «Den våren» ønsker

i Lofoten og på Munchs grafikkverksted

neren jobber også med mange forskjellige

jeg at bildene mine skal minne oss om å

på Ekely. Litografiene er trykket i uventede

miljøvernprosjekter, både alene, med andre

være til stede og å ta vare på opplevelser og

fargekombinasjoner, som en blanding av

kunstnere og designere, og med WWF,

relasjoner.

abstraksjon og gjenkjennelige elementer. En

Naturvernforbundet, NRK og Framtiden i

Hagesæther er opptatt av språk, og titler er

kjærlighet til naturen, et vemod over klima-

våre hender, for å nevne noen. Kjernetema-

en viktig del av hennes kunstnerskap. Disse

forandringene, men også kampvilje, kraft

ene er matavfall, søppel, forurensning og

har hun ofte lånt fra sangtekster, salmer

og optimisme ligger under når kunstneren

vern av natur.

eller lyrikk.

skaper sine motiver. Til utstillingen hos Gal-

Gunilla jobber med alle typer medier:

– Når jeg legger inn et «vi» eller «hun» i en

leri Kunstværket kommer Anne Kristin Hage-

olje, akryl, akvarell, pastell, gouache, tusj,

tittel, kan betrakteren ane et menneske-

sæther direkte fra en uke i grafikkverkstedet

fargeblyanter og blekk. Arbeider blir til

lig nærvær, eller selv bli en del av bildet,

i Kristiansand, men helt ferske litografier.

på lerret, papir eller MDF-plater. Gunilla

forklarer hun.

Disse vil bli lansert på åpningen 25. april.

har også jobbet mye med grafikk, og hun

Anne Kristin Hagesæthers litografier er

Anne Kristin Hagesæther (f. 1968) har en

Gallerist Bjørg Marie Bjørnulfsdatter (øverst), gallerimedarbeider Stine Woxman og kunstner Gunilla Holm Platou ønsker velkommen til utstilling. Foto: Anette Berg-Ingebrigtsen

har lang erfaring med både

Bachelor of Arts fra Norfolk

litografi, serigrafi og digitale

Institute of Art and Design

fremstillingsmetoder. Et av de

og en Master of Arts fra

nye maleriene til utstillingen

University of Brighton,

loddes ut, i tillegg til et gave-

England. Som illustratør har

kort fra Galleri Kunstværket

hun vunnet en rekke priser

til en verdi av kr. 2.500,-.

for sine arbeider for bøker og

Inntektene går uavkortet til

design. Anne Kristin Hage-

Naturvernforbundet.

sæther stiller regelmessig ut malerier og litografier og har

«SLIK JEG HUSKER DET»

stått for flere utsmykninger.

Anne Kristin Hagesæther har

av bl.a. Norges Bank, Nasjo-

også samarbeidet med Gal-

nalbiblioteket og Statkraft.

leri Kunstværket i mange år.

Utstillingen varer i perioden

Hennes arbeider er innkjøpt

25. april til 24. mai.

Hennes formspråk er preget

42

Nº1 2020

Utstillingen «Bladverk og vinger» med Gunilla Holm har åpent alle dager i påsken. Foto: Anette Berg-Ingebrigtsen

Utstillingen «Slik jeg husker det» med Anne Kristin Hagesæther åpner 25. april.

Profile for IN magasinet

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

Profile for inmag
Advertisement