a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 34

Reiser & opplevelser

New York Times «52 Places to Go in 2020»

Kilde: Kistefos | Foto: Laurian Ghinitoiu

Kistefos er en «must-see cultural destination» ifølge New York Times. Foto: Laurian Ghinitoiu.

Kistefos blant årets mest attraktive reisemål SOM ENESTE NORSKE DESTINASJON KOM

Både The Twist og Nybruket Galleri huser

skulpturpark, vakker natur, flotte kunst-

KISTEFOS MED PÅ ÅRETS UTGAVE AV NEW

skiftende kunstutstillinger av internasjonalt

utstillinger av internasjonalt kaliber og en

YORK TIMES SIN PRESTISJEFYLTE LISTE

kaliber. Museet har høstet stor oppmerk-

rik industrihistorie. Vi gleder oss til å vise

«52 PLACES TO GO». DETTE ER EN LISTE

somhet for sitt oppsiktsvekkende design,

verden den unike totalopplevelsen som

OVER ÅRETS MEST ATTRAKTIVE REISE-

og har mottatt en rekke utmerkelser og

Kistefos er, sier Espeland.

MÅL.

nominasjoner - blant annet førsteplas-

Kistefos Museum ble etablert i 1996 av

sen i Designbooms «Top 10 Museums and

investor og kunstsamler Christen Sveaas på

I begrunnelsen sier New York Times

Cultural venues 2019», prisen for årets foto

området hvor hans bestefar, konsul Anders

følgende: «What makes it a must-see

under Architectural Photography Awards

Sveaas, tidligere drev fabrikk og tresliperi. I

cultural destination is «The Twist», a new

2019, og nominasjoner til «Best New Public

dag er Kistefos en kulturdestinasjon bestå-

15.000-square-foot structure spanning a

Building 2020» av Wallpaper Design Awards

ende av en skulpturpark, to kunstgallerier

river in the middle of the sculpture park».

2020 og «Best Architecture Projects of 2019»

og et industrimuseum. Skulpturparken er

– Det å få en slik anerkjennelse av selveste

av ArchDaily.

Nord-Europas største for stedsspesifikk

New York Times er bare helt fantastisk.

samtidsskulptur med 45 skulpturer av

Bedre kan det nesten ikke bli, sier direktør

Unik totalopplevelse

norske og internasjonalt anerkjente kunst-

ved Kistefos Museum, Birgitte Espeland.

Kistefos` sesong 2020 er fra 24.mai til 11.

nere som Yayoi Kusama, Tony Cragg, Anish

oktober, og Espeland har store forhåpninger

Kapoor, Marc Quinn, Jeppe Hein, Elmgreen

Prisdryss til The Twist

om at den positive medieomtalen vil gi utslag

& Dragset, Olafur Eilasson, Fernando Botero

Norske og internasjonale medier fikk for

på billettsalget.

og John Gerrard for å nevne noen. Hvert år

alvor opp øynene for Kistefos etter åpningen

– Vi har helt klart ambisjoner om å øke

utvides skulpturparken med én eller flere

av det spektakulære museumsbygget «The

antallet besøkende på Kistefos. Vi har lenge

skulpturer til samlingen.

Twist» den 18. september høsten 2019.

vært en «skjult perle», men dette ser for

Museumsbygget er tegnet av det danske

alvor ut til å snu nå. I tillegg til signaturbyg-

Kistefos ligger på Jevnaker i naturskjønne

arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group - BIG.

get The Twist har vi jo også en imponerende

omgivelser, kun 1 time fra Oslo.

34

Nº1 2020

* Med forbehold om at Coronaviruset medfører avlysninger og stengte steder på ubestemt tid.

Profile for IN magasinet

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

Profile for inmag
Advertisement