a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 122

Kultur & underholdning

Spennende påske

ÅRETS PÅSKEKRIM DET KAN FORT ENDE MED AT VI TILBRIN-

livet begynner å rakne.

(Kaya Scodelario). Han blir påvirket av de

GER MER TID INNE ENN VANLIG DENNE

Hvorfor døde Jessie Davies (Madeleine

mørke kreftene. Hvor langt er Mark egentlig

PÅSKEN, SÅ HVA KAN VI SE AV PÅSKEKRIM

Bowyer)? Hvorfor står Marks på navnelis-

villig til å gå for å redde seg selv?

I ÅR? ÅRETS PÅSKEKRIM ER «AGATHA

ten i skoen hennes? Og hvem er de andre

Serien hadde premiere på BBC tidligere i år,

CHRISTIES: DEN FJERDE RYTTER», EN

navnene på listen?

og serien er blant de fem mest sette drama-

KLASSISK KRIM SOM HANDLER OM MARK

Mark får hjelp av etterforsker Lejeunne (Sean

seriene på kanalen det siste året.

EASTERBROOK, HVIS NAVN DUKKER OPP

Pertwee) for å forsøke å finne ut hvorfor hans

The Guardian gir serien 4 av 5 stjerner, og

PÅ EN MYSTISK LISTE FUNNET I SKOEN

navn er på listen, og hva det betyr. Sporene

skriver «Sarah Phelps´ siste Agatha Christie

TIL EN DØD KVINNE. ETTERHVERT SOM

fører ham tilbake til den idylliske landsbyen

krimserie skildrer mystiske ting på en

DE ØVRIGE PERSONENE PÅ LISTEN DØR,

Much Deeping, stedet Delphine besøkte

morderisk god måte» og Radio Times skriver

BEGYNNER MARKS TILSYNELATENDE PER-

dagen før hun døde. Much Deeping er en

«The Pale Horse fyller og blir ganske altopp-

FEKTE LIV Å RAKNE. «AGATHA CHRISTIE:

landsby med gamle tradisjoner, makabre

slukende, med en utsøkt rollebesetning».

DEN FJERDE RYTTER» BESTÅR AV TRE EPI-

ritualer og overbevisninger holdes i hevd.

SODER OG FÅR PREMIERE SKJÆRTORSDAG

Et sted for hekseri og forbannelser. Mark

«Agatha Christie: Den fjerde rytter» vises:

9. APRIL KL. 21.40 PÅ TV 2 OG TV 2 SUMO.

tar avstand fra at trolldom har noe med

• Episode 1: skjærtorsdag 9. april kl. 21.40

dødsfallene å gjøre, og etter hvert som flere

• Episode 2: langfredag 10. april kl. 21.40

Det er tid for påskekrim og «Agatha Christie:

personer som er navngitt på listen blir funnet

• Episode 3: påskeaften 11. april kl. 21.40

Den fjerde rytter». Året er 1961 og vi befinner

døde, begynner han å frykte for sitt eget liv.

oss i London. Mark Easterbrook (Rufus

Og situasjonen blir ikke bedre når etterfor-

Flere krimserier

Sewell) lever et tilsynelatende perfekt liv. Han

sker Lejeunne retter mistanken mot ham.

Vi får også gjensyn med flere krimserier

har alt en mann kan drømme om. Han er rik

Mark er fast bestemt på å finne en rasjo-

på TV 2 påskeuken: «Agatha Christie: Døde

og populær, gift med en nydelig kone og har

nell forklaring. Fortid og nåtid blandes når

spor» som vises mandag 6. og tirsdag 7. april

et perfekt hjem. Men under overflaten bærer

hans undersøkelser avdekker bånd mellom

og «Agatha Christie: Mord etter alfabetet»

han på en tung sorg etter tapet av sin første

Delphine og heksetrioen (Shella Atim, Kathy

som vises onsdag 8. og skjærtorsdag 9. april,

kone Delphine (Georgina Campbell). Men

Kiera Clarke og Rita Tushingham) fra Much

samt filmen «Sherlock Holmes: A Game of

så blir Marks navn oppdaget på navnelisten

Deeping, noe som skaper utfordringer i

Shadows» 1. påskedag 12. april.

i den døde kvinnen Jesseie Davies´ sko, og

forholdet til hans nåværende kone Hermina

122

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

Profile for inmag
Advertisement