Page 88

Mat & drikke

Nesbru kebab

Tekst & foto: Stein Olav Kåsa

Kebabkongen Alle elsker historien om en som begynte med to tomme hender, og jobbet seg opp til kongestatus i sin bransje. Mohammed Afzaal har allerede i flere år

hadde troen hele tiden selv når det så som

helt fantastisk! Også er vi nøye på råvarene.

vært kjent som Kebabkongen på Nesbru.

mørkest ut.

Vi bruker kun førsteklasses kjøtt og friske

Men blir som kjent ikke konge uten å

I dag selger Nesbru Kebab i snitt over 300

grønnsaker.

vinne noen slag. Afzaal har vunnet mange.

kebab hver dag. Folk kjører lange omveier

Nå skal det sies at det er lenge siden Nesbru

Ikke nok med at han måtte kjempe mot et

for å spise hos Mohammad og det er vel

Kebab utvidet sortimentet. De serverer både

steindødt nabolag og skeptiske naboer som

knapt en håndverker som jobber i området

pizza, burger og annen tradisjonell gatekjøk-

puttet anonyme rasistiske brev i postkassen

som ikke spiser lunsj på Nesbru Kebab.

kenmat. De har mange bord inne og tilbyr

hans, men tidlig på nittitallet hadde ikke Ola

Så er det skoleungdommen da. Ungene på

både lekerom til ungene og fotball fra flere

Nordmann helt oppdaget Kebab.

skolene i nærheten må jo være mer eller

skjermer.

– Det var steintøft, innrømmer han.

mindre oppfostret på Kebab. Etter skoletid

- Blir du aldri lei av Kebab? spør vi forsiktig.

– De første årene jobbet jeg så å si døgnet

valfarter de til Fekjan og lager lange køer.

Svaret kommer kontant;

rundt og kunne knapt ta ut penger av

Hver dag, året rundt

- Jeg blir aldri lei av Kebab og jeg blir aldri

virksomheten. Jeg hadde tatt opp lån av

– Hva er hemmeligheten spør vi?

lei av kundene mine. Dette er livet mitt. Jeg

familien og satset alt pluss litt til på dette.

– Mye av hemmeligheten handler om sau-

låser opp døren her på morgen og lukker

Jeg vil ikke si at jeg sov dårlig om natta,

sene, sier Mohammad og smiler stolt.

på kvelden. Jeg blir heller aldri lei av å stå

men den eneste grunnen til det er vel at jeg

– Ingen får vite hva hvordan jeg lager den.

bak disken, og synes det er en stor glede og

jobbet hele døgnet, sier Mohammad med

Den lager jeg på kvelden etter at de ansatte

kunne tilby folk den beste Kebaben i Asker

et smil.

har gått hjem. Det er sausen som skiller en

og Bærum!

– Det handler mye om å ikke gi opp. Jeg

god kebab fra en dårlig. Og vår saus smaker

88

Nº3 2019

Betalt innhold

Profile for IN magasinet

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

Profile for inmag
Advertisement