Page 76

Stabekk

Tenker helhetlig på helsen din

Tekst: IN magasinet | Foto: Helseorkesteret

HELSEORKESTERET TILBYR: Psykoterapi, parterapi, homeopati, massasje, kopping, soneterapi, energibehandling, kranial osteopati, kinesiologi, kostveiledning, naturmedisin og lymfebehandling.

TVERRFAGLIG HELSEFOKUS SYMPTOMER ER KROPPENS SPRÅK.

huset alt fra allmennleger til psykologer, i

på både riktig kosthold, tarmbakterier, og

HELSEORKESTERET SPILLER PÅ ALLE

samarbeid med psykoterapeuter, osteopater,

funksjonene til tarmen. Folk hjelper seg

STRENGENE FOR Å FINNE ÅRSAKEN TIL

homeopater, soneterapeuter, kostholdsvei-

selv og trenger ikke behandling i like stor

PLAGENE DINE.

ledere, og massører. Behandlingene kan tas

grad. De er blitt mer bevisst på sin egen

alene eller som komplementær behandling,

helse, og dette fokuset bør bare vokse.

– Symptomene dine er varsel på at noe er

alt etter behov.

Helseorkesteret følger ordtaket fra Hippo-

galt. De kan være fysiske eller psykiske,

Helseorkesteret har stort pasientfokus og

krates, som regnes som legekunstens far.

eller begge deler. Hos Helseorkesteret har

bruker vanligvis 2-3 timer på førstegangs-

«FØRST ORDET, SÅ PLANTEN OG TIL

vi flere fageksperter å spille på. På denne

konsultasjonen. Her blir det kartlagt hvilken

SLUTT KNIVEN» – Hippokrates

måten tenker vi helhetlig på helsen din,

behandler eller hvilke behandlere du skal

– Hva er et optimalt liv for deg? Hva kan

og sammen finner vi roten til smertene og

gå til, og ikke minst – laget en helhetlig

du gjøre for din egen helse, og hva kan vi

ubalansene dine, sier Benedicte Berg-

behandlingsplan og gitt råd om hva du kan

hjelpe deg med? Avslutter Benedicte.

Bentzrød, daglig leder av Helseorkesteret

gjøre selv.

Komplementær behandling

Har spredt kunnskap i 25 år

Lever du med kroniske smerter? Astma?

Siden Benedicte grunnla Helseorkesteret

Vonder? Psykiske plager? Eller prøver du

har fokuset hele tiden vært å spre kunnskap,

å komme deg på beina etter et langvarig

i tillegg til behandling. Det at flere har kunn-

sykdomsforløp?

skap om egen helse, gir store resultater,

Helseorkesteret er en helhetlig helseklinikk,

understreker hun.

som jobber på tvers av fagområder. Fokuset

– Vi ser blant annet en stor nedgang i pasi-

er å gi deg et friskere liv, mer energi og et

enter med tarmproblemer. Litteratur, fore-

styrket immunforsvar. Gjennom årene har de

drag og internett har gjort oss mer bevisste

76

Nº3 2019

FAKTA

Helseorkesteret

• Hva: Helseorkesteret er en tverrfaglig klinikk som fokuserer på helhetlig helse og komplementær behandling. • Aktuell med: De feirer 25 år på Stabekk og inviterer til gratis kurs. • Kommende kurs: 10.okt 18:00 - 20:30: Kvinnehelse, energi, immunforsvar, hormoner, humør, hud, hår, cellulitter, m.m. • Hvor: Gml. Drammensvei 44A, 1369 Stabekk. ca. 5 minutters gange fra togstasjonen. • Kontakt: 922 22 059 (kun SMS) • Web: www.helseorkesteret.no

Profile for IN magasinet

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

Profile for inmag
Advertisement