Page 50

Interiør & design

Tid for kjøkken

Tekst & foto: Stein Olav Kåsa

SKREDDERSYR DITT NYE KJØKKEN Å kjøpe nytt kjøkken er så langt fra et impulskjøp man kan komme. Det er et av de viktigste kjøpene mange foretar seg men også et av de vanskeligste. Alle har selvsagt en mening om hva de har lyst på, men de færreste

på at det er mange som er fornøyde med både servicen og kunde-

har særlig peiling på kjøkken og alle de tekniske finurlighetene man

behandlingen de får her. Jeg har faktisk blitt bedt på middag hos

ikke ante eksisterte. Kjøp av riktig kjøkken skal være en opplevelse

mange fornøyde kunder som vi hatt gjennom årene, sier en tydelig

og en prosess der alle drømmene og ønskene skal tilpasses en

stolt Lennart.

virkelighet full av mange uforutsette faktorer. Heldigvis finnes det

– Det er vel en bekreftelse på at vi har lykkes. Vi som jobber her på

fortsatt fagfolk som Lennart Lokvist på Det Stolte Kjøkken i Sandvika.

Det Stolte Kjøkken har lang erfaring med kjøkken, og du kan avtale

Det han ikke vet om kjøkken er ikke verdt å vite.

designmøte i butikken hvor du kan bli med å konstruere kjøkken på

– Et kjøkken er en investering man skal ha i mange år, og derfor er

et tegneprogram. Det er mange som setter pris på dette tilbudet

det viktig å velge både kvalitet og de praktiske løsningene som er

og som synes det er nyttig og lærerikt å ta del i denne prosessen.

riktig for deg og din familie, sier Lennart.

Kundene kan følge med på skjermen vår etter hvert som detaljene

Han har jobbet med kjøkken i over 25 år og har dermed sett kjøkken

faller på plass i tegneprogrammet, forteller Lennart.

i alle typer fasonger og farger. Utviklingen har vært stor siden ham

Dette er da selvsagt kostnadsfritt.

startet. Det kan ofte være vanskelig å se hva som vil være de beste løsningene.

Kostnadsfri befaring

– Her hos oss er vi alltid behjelpelige med gode råd og nyttig

Før selve tegneprosessen ønsker ansatte fra Det Stolte Kjøkken å ta

veiledning, og de gode tilbakemeldingene vi får fra kunder tyder

en kostnadsfri befaring hos kunden, slik at de sammen med kunden

Lennart er klar til å hjelpe deg i jakten på ditt drømmekjøkken.

50

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

Profile for inmag
Advertisement