Page 46

Annonsørinnhold

Ambisiøst & ydmykt – EN KOMBINASJON SOM SELGER Skal du selge boligen din, gjelder det å finne den rette eiendomsmegleren. Å velge megler handler først og fremst om kjemi, magefølelse og filosofi. Dernest vil eiendommens potensielle verdi og pris på tjenesten alltid spille en rolle. I det lille, hvite huset midt på Bekkestua

boligsalg i Bærum. Hvert kontor er eid av de

Hedda K. Ulvness, direktør i Eie Eiendoms-

sitter en dedikert og engasjert samling eien-

som sitter der.

megling. Hemmeligheten bak de gode

domsmeglere. Det står Eie Eiendoms- me-

resultatene handler om kompetanse og beinhard jobbing.

De bruker tiden sin kun med fokus på det

Å EIE SIN EGEN VIRKSOMHET, MED FOKUS PÅ ET GJENNOMTENKT HÅNDVERK, BLIR DET SKIKKELIG EIENDOMSMEGLING AV.

de kan best, megle eiendom i ditt nabolag

Hvert år siden oppstarten på Bekkestua i

få til gode resultater og ikke bare hva man

– sammen med kontorene på Fornebu og

2006 har Eie hatt en formidabel vekst med

sier for å få inn et oppdrag, presiserer en av

i Sandvika, står de bak omtrent hvert 4.

ca. 400-500 flere boligsalg hvert år, ifølge

partnerne, Chris A. Skoug i Eie Bekkestua.

gling på skiltet, kjeden som er den eneste frittstående eiendomsmegleren i landet, uten noen tilknytning til banksamarbeid.

– Det handler om å jobbe med det mellommenneskelige, hvordan man jobber med interessentene og kundestrømmen for å

Vi møter ham i farten mellom kundemøter og kontraktsmøter som står i kø hos den travle karen. – Alle som selger sin bolig, skal ha store forventninger. Å være ydmykt tilstede i et salg, handler om mer enn å innfri disse forventningene, det handler om hvilken Foto: Arkiv Bekkestua bibliotek

aktivitet du klarer å skape rundt akkurat den boligen og følelsen av at megleren jobber for deg. Hos Eie på Bekkestua overlater vi ingenting til tilfeldighetene, alt fra valg av fotograf til hver eneste bolig og stylist om det trengs, tilgjengelighet og tålmodighet og ikke minst engasjementet gjennom hele prosessen. Det er vår lidenskap og vårt fag å være dedikert i å lykkes på vegne av både oppdragsgiver og kjøper av eiendommen. Eiendomsmegling er et fag og et stykke håndverk. Konkurransen er stor, men vårt ønske om å selge hver bolig I dette lille huset har det vært næringsvirksomhet i alle år. Mange husker både gullsmeden og butikken Stoffhuset med de fine sysakene. Nå huser Gamle Ringeriksvei 35 en dedikert samling eksperter på boligsalg i Bærum med gode resultater og fornøyde kunder; hele 90 poeng av 100 mulige på kundetilfredshetsundersøkelse.

46

Nº3 2019

som om det er vår egen, det er drivkraften i Eie på Bekkestua.

Profile for IN magasinet

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

IN Bærum 03-2019  

Høstutgaven av IN magasinet for Bærum 2019.

Profile for inmag
Advertisement